Sivun näyttöjä yhteensä

maanantai 18. elokuuta 2014

NWO 7
Kemikaalijuovat tarvitsevat AINA ... H.A.A.R.P avukseen tai päin vastoin. 


 LATAA ITSELLESI HETI TÄMÄ VIDEO!


http://www.geoengineeringwatch.org/want-to-know-about-haarp/Killuminaattien tarkoitus on tappaa ihmiset nykyisestä ihmismäärästä alas 500 miljoonaan, eli myös Suomen armeijan. 
Suomalaisista vain noin 1800 ihmistä jää henkiin psykosakin perseitä nuolemaan, jos lasketaan koko ihmismäärästä suomalaisten henkiin jäämis % karkeasti.

 

Bilderberg porukka olisi ainoita mailmassa jotka hallitsevat maapalloa, jos annamme sen tapahtua, kokonaan loppuun. Nimittäin SE TAPAHTUU JUURI NYT!!! 

Globaalin tyrannian oikeuttaminen: Kohti maailmanhallitusta

Meneillään on häikäilemätön projekti, jossa suurin vihollinen on ihmiskunta itse. Sitä vastaan on julistettu sota. Sen sijaan, että olisi sopeuduttu elämän lakeihin, on menossa sota näitä lakeja vastaan. Historiassa sopeutumattomuus on aina johtanut tuhoon. Elämää ei voida ylläpitää luomalla tyrannia sitä itseään vastaan.
Pääasiallinen lähde: Global Research
Käännöstoimittaja: Seppo KJ Utria

14.1.2015, Verkkomedia.org

Globaalin tyrannian oikeuttaminen: Kohti maailmanhallitusta
Gideon Rachmanin artikkeli 2008 otsikolla "Ja nyt maailman hallitus" ja nyttemmin Tieteellinen Amerikka -lehden toimittaja Gary Stix’in artikkeli ”Tehokas maailmanhallitus tarvitaan ilmastokatastrofin pelastamiseksi”, kuvaavat laajaa ja vaarallista väärinkäsitystä. Ne myös paljastavat ovelan hegemoniaa kannattavien ’yhden maailman’ - propagandistien tyylin perustella asioita.
Rachmanin artikkelissa esitetään tyypillisiä paleoliittisiä taiteellisia kuvioita: hevosia, sotureita, peuroja ja kuvataan ne samalla kivisellä maapallon pinnalla. Se on lähes ihailtavaa ellei se olisi niin kavalalla tavalla ovelaa niputtaessaan samaan kuvaan primitiivisen ja "modernin" ja siitä seuraavan ajatuksen, että jälkimmäinen on looginen seuraus edellisestä. Rachman selittää:
"Ensimmäistä kertaa kun homo sapiens alkoi piirrellä luolan seinille, on olemassa peruste, mahdollisuudet ja keinot ottaa askeleita kohti maailmanhallitusta."
Tätä lausumaa voidaan pitää perusoletuksena, josta monet globalisaation "teemat” saavat alkunsa. Lähtökohtana on aina ihmisen matka, joka aikoinaan alkoi päämäärättömästi planeetan pinnalla hajallaan olevien heimojen luolakirjoitteluna, ja on ajan mittaan johtanut hienostuneiksi kaupunkivaltioiksi, joista taas puolestaan kehittyi entistä kehittyneempiä kansakuntia ja lopuksi lähestyttäessä nykypäivää huipentuisi yhdeksi maailmanvaltioksi, joka ylittäisi kaikki edellä olevat.
Kuulostaa loogiselta, petollisen loogiselta.
Kun syvennymme tähän päättelyyn kohtaamme heti vaikeuksia. Logiikka ei ole lainkaan loogista ja lisäksi ennen kaikkea vailla pitkän aikavälin historiallista perspektiiviä. Historia on varmasti täynnä tyranneja ja niiden pyrkimyksiä saada aikaan kattavia ylikansallisia valtiota.
Ja poikkeuksetta yritykset lopulta ovat epäonnistuneet pakottaen vapautta rakastavia ihmisiä kautta historian rakentamaan palomuureja tyranniaa vastaan, samalla pakottaen eliitin suuntaamaan katseensa vaatimattomampiin tavoitteisiin.
Tämä maailmanhallituksen täytäntöönpano ei ole mikään maaginen tai salaperäinen ehdotus, jonka voi ymmärtää vain vaivalloisesti rivien välistä, kuten jotkut naiivit vastustajat ovat sanoneet, tai todistettu vääräksi, sillä globaali hallitus on kirjoitettu sanasta sanaan innokkaiden multinationalistien ja ’aivoriihien’ toimesta niiden kokoontuessa.
Kuten kaikkien valtioneuvoston asetusten täytäntöönpano myös vanhojen kansallisvaltioiden korvaaminen todellisella maailmanvaltiolla vaatii legitimointia. Ihmiset jotka on nimetty tätä varten, on poimittu korkeakoulujen marmorisaleista.
"Tässä artikkelissani aion valottaa joitakin näistä", sanoo Juriaan Maessen.


Professori Saul Mendlovitz, kansainvälisen pahaenteisen ajatushautomon nimeltään World Order Models Project (WOMP) perustaja ja yhteistyöjohtaja vuodesta 1968 lähtien, on pyrkinyt muotoilemaan kysymyksen miltä maailman hallituksen pitäisi näyttää.
World Policy Institute antaa kuvauksen hankkeesta toteamalla, että "tämä oli yksi ensimmäisistä todella globaaleista aivoriihistä … yhteistyökumppaneita ja rahoittajia Intiasta, Kiinasta, Afrikasta ja Euroopasta."
Mendlovitz, koska hän on Council for Foreign Relations (CFR) -neuvoston jäsen, sai ensimmäisen rahoitushankkeen Carnegie Endowment for International Peace ja Rockefeller-säätiöltä. Kuten Daniel Taylor toteaa erinomaisessa 2007 artikkelissa World Order Models Project:
"Saul H. Mendlovitz, Foreign Relations neuvoston jäsen, johtaa hanketta. Richard A. Falk, myös CFR:n jäsen, vastaa osaltaan hankkeen akateemisesta työstä. Mendlovitzin mukaan WOMP’in tavoitteet ovat "... ylittää kansallisvaltion järjestelmä ... käyttää paljon laajempaa toimijajoukkoa, mukaan lukien maailman instituutiot, valtioiden toimijat, kansainväliset järjestöt, aktiiviset toimijat, alueelliset järjestelyt, kansallisvaltiot, alemmat liikkeet, paikalliset yhteisöt ja yksityishenkilöt. "
Taylor jatkaa, että "WOMP’in pitkän aikavälin tavoitteet (2011-2013), kuten Mendlovitz toteaa, on luoda "... globaali verojärjestelmä, jonka avulla ylläpitää perustarpeiden hallintajärjestelmä globaalissa yhteiskunnassa ... täydellinen ja yleinen aseistariisunta ja tilalle vaihtoehtoinen turvajärjestelmä... "

Saul H. Mendlovitz ja  Richard A. Falk

Richard Falk, CFR jäsen, jonka Daniel Taylor mainitsi, on avoimesti kirjoittanut WOMP’in pyrkimykset 20. luvun viime puoliskolla, väittäen ettei maailman hallitus ole vain yksi niistä. Artikkelissa Globaali perustuslaillisuus ja maailmanjärjestys Falk kirjoittaa:
"Toisin kuin monet ulkopuoliset kriitikot väittävät, Models Project ei ole koskaan tunnustanut olevansa maailmanhallituksen tai maailman federalismin puolustaja (...). Ja vielä, enemmän kuin kukaan aikalaisensa Mendlovitz (...) on pitänyt elossa ajatusta, että globaali perustuslaillinen järjestys on teoreettisesti välttämätön ja historiallisesti väistämätön. "
Ajatus, että Mendlovitz ei olisi maailman hallituksen puolestapuhuja, kuten Falk ehdottaa, on jyrkästi ristiriidassa Mendlovitz itsensä lausuntoihin, joita hän esitti 1990 Unescon Rauhankasvatusinstituutin palkintojenjakotilaisuudessa. "Mendlovitz, toisena WOMP’in johtajana totesi (sivu 36):
"Henkilökohtainen uskoni on (ei jaettu kaikkien womp -jäsenten kesken), että on olemassa ylivoimainen hyökyaalto maailmanlaajuisen hallintojärjestelmän suuntaan ja että maailmanvaltio on syntymässä. Eräät politiikan eliitit ovat alkaneet keskustella yhden maailman keskuspankin ja rahan puolesta. "
Kaikki tämä ei ole tiedettä, tietenkään ei. Pikemminkin se on yritys tieteellisesti laillistaa siirtyminen kohti maailman hallitusta. Ei ole uusi ajatus, että suuri nousee pienestä, nousee alhaalta ylöspäin ajan kanssa. Tämä ajatus mahtuu kaikkein intiimimpiin kuvitelmiin koskien aikaa, evoluutiota ja kehitystä.
Mieli ennen muuta pyrkii rakentamaan tieteellisen parametrin ympäri mittaamaton arvaamattoman maailmankaikkeuden toivoen koteloivansa äärettömän. Se myös havainnoi luontoa ja sitten projisoi sen poliittisiin järjestelmiin. Ongelmana on, että kun/jos nämä tutkijat ovat päätyneet matkalle kohti maailman hallitusta, ja levittävät sen välttämättömyyttä, sosiopaatit astuvat sisään ja ottavat vallan.
Kaksi vuotta Mendlovitzin puheen jälkeen, kahden kauden Euroopan komission puheenjohtaja Jacques Delors piti Royal Institute of International Affairs’ssä puheen "Euroopan yhteisö ja Uusi maailmanjärjestys". Vedotessaan George Bush vanhemman kuuluisaan UMJ-puheeseen, Delors otti askeleen pidemmälle puhuen "maailman hallituksesta", "suvereniteetin siirtämisestä" ja "maailmanlaajuisista yhtenäismarkkinoista".
Puheessaan Delors kannattaa kansallisvaltioiden suvereniteetin tuhoamista. Hän myös toteaa: tämä on välttämätöntä "ihmisoikeusloukkausten” estämiseksi: "Kansainvälinen apatia koskien ihmisoikeusloukkauksia ei voi piiloutua enää muuttumaton, loukkaamattoman kansallisen suvereniteetin varjon taakse."
Kuten on käynyt ilmi, myös tässä suhteessa Jacques Delors on todistanut olevansa profeetta; rajat ovat väistymässä maailmanlaajuisesti samalla kun keskuspankit lujittavat valtaansa. Kun hän kehittelee edelleen ajatusta, että globalisaatiota usein vastustavat ruohonjuuritason liikkeet, jotka yrittävät säilyttää kansallisen suvereniteetin, Delors kohottaa jopa kätensä teeskennellen närkästystä:
"Täydentäisin - enkä mene detaljeihin - että taloudellinen yhdentyminen, ellei sen tukena ole vahva poliittinen tahto, ei itsessään tuota vahvempia kansainvälisiä järjestöjä tai auta luomaan maailmanhallitusta."
Tässä näemme, että kaikilla kansainvälisillä toimielimillä on globaali hallitus mielessään - tai parempi sanoa: ne on kaikki pystytetty tarkoituksena luoda se.
Vuonna 2003, University of Chicagon Alexander Wendt on ’noitamuotoillut’ filosofisen hirviön otsikolla "Miksi maailmanvaltio on väistämätön: teleologia ja anarkian logiikka". Huolellisesti välttäen moraalisia viittauksia kirjoituksessaan, Wendt väittää, että maailmanhallitus on tarpeellinen ja välttämätön lopputulos kun nykyiset kansallisvaltiot sulautuvat osaksi yhä suurempia vaikutusvaltaisia elimiä.
"(...) Tämä artikkeli väittää, että maailmanlaajuinen yksinoikeus lailliseen väkivallan käyttöön väkivallattoman maailman valtion puolesta on väistämätöntä."
Wendt vetoaa moniin suuriin filosofeihin saadakseen uskottavuutta ja ainesta käsiteilleen maailmanvaltion väistämättömästä syntymästä kansallisen suvereniteetin raunioista. Suurten nimien varjolla hän tehostaa omaa "isoa ideaansa" ja lopulta hylkää uusdarvinismiin sisältyvät itseorganisoitumisen periaatteet. Kansallisvaltioiden taistelussa, Wendt toteaa, ei voi olla muuta lopputulosta kuin maailmanvaltion muodostuminen.
Hän unohtaa mainita, että uusdarvinismiin voi yhtä helposti soveltaa ajatusta, että elämä järjestää itsensä monimutkaisempaan muotoon kun se kehittyy.  Mutta Wendt ei tästä välitä vaan nostaa varoittavan sormensa: suurin uhka maailmanhallituksen tiellä, hän toteaa, on kansallinen suvereniteetti: "Sen sijaan että mennään pohjaan kansallisen suvereniteetin laivassa, valtioiden pitäisi yrittää "saada paras sopimus" kehittyvien maailmanlaajuisten rakenteiden alla."
Tunnistaessaan maailman diktatuurin tärkeimmät viholliset hän ehdottaa luonnollisen, itseohjautuvuutta edistävän voiman valintaa, jotta hänen haluamansa maailman valtio syntyy:
"Kansallismieliset kamppailut eivät suinkaan ole ohi, lisää uusia valtioita ja "enemmän anarkiaa" voi vielä syntyä. Mutta samalla kun hajanaisuus on eräässä mielessä askel taaksepäin, se on myös edellytys eteenpäin, koska vain suurempi identiteetti voi olla vakaa. (...) Kyse ei ole nationalismin tukahduttamisesta vaan siitä, että maailmanvaltio on mahdollinen vain, jos se valloittaa sen. "
Jokaisen maailmandiktatuuria vastaan taistelevan pitäisi pestä korvansa hyvin tämän väittämän edessä. Sillä UMJ raivaa pois kaikki esteet, myös flirtin kansallisen suvereniteetin kanssa, todellisen pyrkimyksen libertarianismiin, jossa valtio puuttuu mahdollisimman vähän yksilöiden elämään eikä ’aseta ojennukseen’ ruohonjuuritasolta nousevia liikkeitä.
Vastamyrkky tälle on koulutus, koulutus ja lisää koulutusta. Kaikki liikaa keskitetty jättää itsensä auki tunkeutumiselle.


Oman itsen koulutus, siitä on kyse
Kuten tiedämme, kaikki institutionalisoitu koulunkäynti on jo kymmeniä vuosia ollut Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) soluttama. Kokouksessa 2009, Mr. Olabiyi Babalola Joseph Yai, Unescon hallintoneuvoston puheenjohtaja, myönsi, että organisaatio luotiin "ajattele globaalihallintoa" pohjalta:
"Muistanette, hyvät kollegat, että sanoin, ennen Ban Ki Moon’ia, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeriä, että UNESCO:n tehtävänä on globaalin hallinnan ajattelun kehittäminen. Siksi järjestö perustettiin. Me tulemme järjestelmän apuun varsinkin kun taloudellinen puhti loppuu, kuten tilanne on tänään. On siis kiireellisesti perustettava pitkän aikavälin työryhmä maailmanlaajuista hallintotapaa edistämään. Toivon, että valtiot tarttuvat tähän arvokkaaseen ehdotukseen, ja että tämän istunnon organisaatio antaa sille sen ansaitseman huomion. "
Astuessaan Unescon pääsihteerin virkaan lokakuussa 2010, Irina Bokova totesi: "Olen vakuuttunut siitä, että globaalin hallinnan tarve perustuu universaaliin etiikkaan, jotta voitaisiin ryhtyä näihin yhteisiin haasteisiin."
Vuoden 1968 julkaisussa Unescolle kirjoittaja Louis Francois valottaa maailmanlaajuisen koulutusjärjestelmän tarvetta vastakohtana vanhaan, käytöstä poistettuun, joka tunnusti kansallisvaltion itsemääräämisoikeuden: "Olemme todistamassa uuden maailmanjärjestyksen perustamista, joka rakentuu Yhdistyneiden Kansakuntien varaan", Francois kertoo.
Hän mainitsee maailman kasvavan väestön yhdeksi tärkeimmistä esteistä pyrittäessä maailmanlaajuiseen koulutusjärjestelmään (sivu 25): "(...) Ei vain maailman väestö kasva; se kasvaa ja myös nuorentuu (...). Joten ensimmäinen ylitettävä este, joka koulutuksella on voitettava on määrällinen. Ensimmäinen opetusministeriön ratkaistava ongelma on tilaa koskeva ja se on opetettava näille nopeasti kasvaville nuorille joukoille. "
Sivulla 32. kirjoittaja saapuu ajatusketjunsa loogiseen määränpäähän: "Koulutuksen laajennus on vaikea toteuttaa kun väestönkasvu on valtavan suuri."
Jotta väestöä voidaan tehokkaasti ohjata kohti orjuutta, ihmisten määrä olisi vähennettävä ettei koulutuksen tehokkuus heikkene. "Minne katsommekaan", sanoo Francois sivulla 36, "koulutus pyrkii estämään väestörakenteen räjähdystä."
Kaikki nämä lausunnot eivät tule esiin kirkkaalta taivaalta. Unescon perustaja, Eugenics Society’n (rodunjalostusryhmä) varapuheenjohtaja Julian Huxley selitti miksi globaali hallinto on ratkaisevan tärkeää UNESCO:lle; se on päämäärä ja se on filosofia:
"Vaikka on totta, että kaikki rodunjalostuksen radikaali politiikka on jo vuosia ollut poliittisesti ja psykologisesti mahdotonta, Unescon on tärkeää, nähdä, että rodunjalostuksen ongelmaa on tarkasteltava huolellisesti, ja että ihmisiä informoidaan  ja asioista tiedotetaan niin, että se mikä nyt ei tule kysymykseenkään voi ainakin tulla ajateltavissa olevaksi."
Toinen tieteellisen diktatuurin kantaisä, Sir Bertrand Russell selitti kerran: "Jokainen hallitus, jolla on ollut määräysvalta koulutukseen yhden sukupolven ajan pystyy kontrolloimaan ihmisiä turvallisesti ilman armeijoita tai poliiseja ..."
Terävästi ennakoiden mitä median asioihin tulee, Francois kuvailee koulutuksen tulevaisuutta ja mitkä sen ne perusperiaatteet ovat, joilla tulevaisuutta olisi perusteltu (sivu 80):
"Edistää sen tosiasian tunnustamista, että jos maailman maat ovat edelleen jaettuna etujensa ja poliittisten vakaumustensa mukaan, niistä tulee koko ajan tiiviimmin toisistaan riippuvaisia talouden, tieteen, teknologian ja kulttuurin asioissa. --- Edistää tietoisuutta siitä, että maiden on tehtävä yhteistyötä, eli työtä yhdessä yhteisen hyvän puolesta kansainvälisissä järjestöissä."
"Yhteenvetona", kirjoittaja toteaa sivulla 98, "UNESCO toimii dynaamisten ideoiden katalysaattorina. Sen korva on herkkä kuulemaan, mitä maailmassa tapahtuu, herkkä kansakunnan tarpeille… UNESCO on tietoinen ideoiden häirinnästä, seuraa niiden kehitystä ja voi, oikeaan aikaan, koordinoida, yhdenmukaistaa ja lopulta antaa niille täyden voiman. "


Olisi melkein huvittava tämä ajatus, että UNESCO vain poimii ideoita, jos se ei olisi lopulta niin hirvittävän kyyninen. Laskettu ja synkronoitu siirtymä kohti uutta maailmaa ei ole alhaalta ylös juttu, joka jotenkin kehittyy luonnollisesti ruohonjuuritasolta; se on ylhäältä alas systeemi, joka teeskentelee ruohonjuuritasoa, on muotoiltu aivopesemään niin suuren yleisön kuin se voi joukkoviestimien, koulunkäynnin ja muun saatavilla olevan propagandan avulla.
Vuonna 1974, Unescon pääjohtaja, Rene Maheu, korosti kaikkien tiedotusvälineiden keräämistä suuren Unescon siiven ja globalisaation alle. ’International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme’ vuosijuhlassa Williamsburgissa, USA, Maheu antaa jonkinlaisen käsityksen Unescon pitkän aikavälin visiosta ihmiskunnalle (sivu 2):
"MAB (Ihminen ja biosfääri) -ohjelman taustalla tavoitteena on varmistaa, että ihmisen fyysinen, biologinen ja muut ympäristövaatimukset sijoitetaan jokaiseen meistä (ovat käsissämme) ja pysyvät meidän valvonnassa."
Selittäen kuulijoille että maa hajoaa jos ei "kollektiivinen suunniteltu toiminta, järjestäytynyt ja kansainvälinen yhteisö toimii yhteistuumin", pääjohtaja jatkaa: "Uskon, että olemme nyt saavuttaneet pisteen maailmanpolitiikassa, jossa meillä on oltava järjestelmällinen uudelleenjärjestely kansainvälisten suhteiden kaikilla tasoilla."
Hän tietenkin suosii YK:ta oikeana tahona tekemään uudistuksen ja antamaan sille oikean nimen (sivu 4): "Haluan toistaa vakaumukseni yhdessä toivoni kanssa, että uusi maailma koskien poliittisia, raha-, talous- ja sosiaali- asioita olisi nyt luotava."
Juuri kymmenen vuotta sitten Louis Francois hahmotteli uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmat kun ’konsulttien’ kokous järjestettiin Unescon päämajassa ja keskusteltiin aiheesta ’vapaa ja tasapainoinen tiedonkulku uudessa tiedonantojärjestyksessä.’
Osallistujat valittiin huolellisesti (sivu 1): "Viisitoista yliopistojen ja ammattilaispiirien konsulttia ja tarkkailijaa sekä kansainvälisten toimittajajärjestöjen edustajaa osallistui kokoukseen. Päätarkoituksena oli tarkastella lyhyesti käsitteen ’vapaa ja tasapainoinen tiedonkulku’ alkuperää, analysoida nykytilaa koskien keskustelua uuden maailmanjärjestyksen oikeudellisista, teknisistä ja sosioekonomisista vaikutuksista, ja tehdä ehdotuksia ja suosituksia tulevista toimista Unescon ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. "
Yksi esitetyistä tavoitteista asiakirjassa oli (sivu 2): "pilottiohjelmien” valmistelu ja toteuttaminen koskien koulutusta näihin periaatteisiin." Mitä "oikeudellisia vaikutuksia" kohtaan tuli, yksi ehdotuksista oli "laatia kansainväliset joukkoviestintää koskevat asetukset (sivu 3). "
Mikään ei vedä vertoja vahvalle tarpeelle pakottaa kohteita alistumaan. Kun toimittajan asemasta tässä uudessa maailmanjärjestyksessä keskusteltiin, sovittiin, että heidän olisi "arvioitava mahdollisuutta perustaa kansainvälinen etiikkaa, joka olisi toimittajien, joilla on "universaali" missiotunne tehtäväänsä, hyväksyttävä … eli he luopuvat kansallista alkuperää olevasta rauhan ja veljeyden puolustamisesta (sivu 3)." Orwellia mukaillen tämän eettisen koodin tarkoitus on selvästi yhtä kuin kuristava kuuliaisuuden vala.
Paneelin moniin hätkähdyttäviin suosituksiin kuului esimerkiksi pyrkimys perustaa "kansainvälinen rahasto tarkoituksena vuokrata uutislähetysten kanavat", tuotiin esiin tarve "perustaa World Press -neuvosto", joka auttaa varmistamaan totuudellisuuspohjaista ja objektiivista tiedonsaantia, mikäli osoittautuu mahdottomaksi luoda "kansainvälinen eettinen koodi" (sivu 6).
Toisin sanoen kansainvälinen elin, joka päättää onko uutinen totuudenmukainen vai ei. Vaikka alkuvauhti oli hyvä, osanottajat myös kehottivat (sivu 4) "seminaareja ammattilaisille, jotta ne ymmärtävät tarpeen laajentaa huolensa ja vastuunsa niistä, jotka ovat vastuussa tiedon valinnasta, toisin sanoen niistä, jotka toimivat tietojen suodattimet (portinvartijoita). "
Toisin sanoen kansainvälisen elin päättää onko uutinen totuudenmukainen vai ei. Osanottajat myös kannattivat (sivu 4) "seminaareja ammattilaisille, jotta he ymmärtäisivät tarpeen laajentaa huolensa massaviestinnän henkilöihin, jotka ovat vastuussa tiedon valinnasta, toisin sanoen heihin, jotka toimivat tietojen suodattimina (portinvartijoita). "
1983 Unescon konferenssissa, näytti olevan vielä suurempi yksimielisyys strategioista, jotka olisi toteutettava, jotta saavutetaan uusi maailmanjärjestys (sivu 16): "Osallistujat pitivät uutta maailmanjärjestystä kehittyvänä ja tunnistettavana käsitteenä, mutta peruuttamattomana, joka olisi vahvistettava vaiheittain.
Tämä naurettava globalistien sananvaihto on kuitenkin merkittävä ja se tapahtui kauan ennen pappa Bushin kuuluisaa "uusi maailmanjärjestys" -puhetta Yhdysvaltain kongressissa vuonna 1991. Siitä tuli osa nomenklatuuria kauan ennen sitä keskeisten globalistien kokouksissa. Jotkut konferenssin osallistujat julistivat, että "pyritään luomaan uuden maailman tieto- ja viestintäjärjestelmä vaiheittain, eikä sitä voi erottaa pyrkimyksestä edistää uutta kansainvälisen taloudellisen järjestystä."


Väestömäärän vähentäminen - Agenda 21
Tai, jos saan lisätä, tieteellistä maailmanjärjestystä. Aivan viime aikoina löysin fysiikan professori Roger Dittmann’in (California State University ja American edustaja YK:ssa), lausuntoja, joka vuonna 2004 kirjoitti, että kaikkia Agenda 21:n liittyviä toimia olisi jatkettava tavoitteena maailmanlaajuinen väestön väheneminen: "Big Die Off" (Suuri Kuolema), kuten professori kutsuu.
Kestävän kehityksen esityksessään, (New International Scientific Order, and UN Reform) Dittmann avoimesti vaatii uutta " kansainvälistä tieteellistä järjestystä " varmistamaan, että koko tiedeyhteisö valmistetaan toteuttamaan maailmanlaajuisia väestön vähentämisen tavoitteita.
Dittmann: "Ihmiset eivät vain tarvitse heidän identiteettiensä muokkaamista (mukaan lukien ammatillinen, tieteellinen ja tieteellinen), he tarvitsevat kansainvälistä, jopa ylikansallista yhteenkuulumista ’yhteisen vastustajan’ edessä."
Tämä ’yhteinen vastustaja’ -huomautus kytkeytyy ’siististi’ Rooman klubin 1993 The First Global Revolution julkaisuun,  jossa kirjoittajat toteavat:

"Kun etsimme vihollista yhdistämään meitä, keksimme ajatuksen, että saastuminen, maapallon ilmaston lämpenemisen uhka, vesipula, nälänhätä ja vastaavat sopisivat kuvaan ... .Kaikki nämä vaarat aiheutuvat ihmisen puuttumisesta asioihin, ja ne voidaan vain voittaa asenteita ja käyttäytymistä muuttamalla. Todellinen vihollinen on siten ihmiskunta itse."

Kun Rooman valtakunta oli romahtanut, muita, pienempiä kuningaskuntia muotoutui sen raunioista. Tämä koskee kreikkalaisia, babylonialaisia, ja lähes kaikkia muita imperiaalisia valtiomalleja. Egyptin kuningaskunta, joskus laaja ja voimakas kulttuuri, oli kuin pelkkä varjo entisestä meidän kalenterimme alussa.
Kaarle (Charlemagne) perusti suuren frankkien valtakunnan ja vain tietämättään teki pohjatyön tulevien vuosisatojen suvereenien valtioiden kuten Saksan ja Ranskan perustamiselle.
Meidän on opiskeltava historiaa voidaksemme torjua mytologian asteittaisesta kehityksestä kohti yhtä maailmanjärjestelmää. Ei ole todisteita, jotka tukevat historiallista, kronologista kehitysmallia ja etenemistä pienestä suureen. Useammin asia on toisinpäin sillä liiallinen voima tai suuruus aina provosoi itseään vastustavan voiman.

Käännöstoimittajan kommentti:
Tämä oli osin vapaamuotoinen ja hieman lyhennetty käännös hyvästä ja koskettavasta artikkelista, jonka toivoisi jokaisen maailman kansalaisen tarkkaan lukevan.
Meneillään on häikäilemätön projekti, jossa suurin vihollinen on ihmiskunta itse. Sitä vastaan on julistettu sota. Sen sijaan, että olisi sopeuduttu elämän lakeihin on menossa sota näitä lakeja vastaan.
Eikä kyse ole demokraattisesta ’alhaalta ylöspäin’ vaan ’ylhäältä alaspäin’ liikkeestä, elämän vastaisesta pakosta, joka tuhoaa elämän ja ihmisyyden oleellisia ja tärkeitä perusarvoja. Historiassa tämänkaltainen sopeutumattomuus on aina johtanut tuhoon. Elämää ei voida ylläpitää luomalla tyrannia sitä itseään vastaan.
Vaikka hanke on naamioitu ’kehityksen’ kaapuun, niin kaiken takana voi nahdä pienen eliitin narsistisen ’ylemmyyssyndrooman’.
Ja on traagista kun tiedämme, että kaikki ihmiskunnan edessä olevat haasteet voitaisiin yhdessä voittaa kunnioittamalla elämän lakeja ja ihmisyyttä mutta se ei silti kelpaa ratkaisumalliksi. Ja ne voitaisiin voittaa ilman verisiä sotia ja väkivaltaa sovussa maailman kansojen kanssa.
Valmius tämänkaltaiseen sopeutumiseen ja rakentavaan yhteistyöhön on valtaosassa ihmiskuntaa. Solutasolla puhutaan puolustusjärjestelmästä ja se tarkoittaa, että terveet solut pyrkivät tuhoamaan aggressiiviset ja elimistöä tuhoavat solut turvatakseen elämän jatkuvuuden.

Seppo KJ Utria
Yksityisyys:


Avoin: kaikki sisältö on julkista."


Alempana sivulla on kerrottu, että lentäjiltä on saatu raportteja ruiskutuksista:"Kyoton sopimus hyväksyy koko maapallon laajuisen myrkkyruiskuttelun taivaalta ihmiskunnan päälle. Olen ihmetellyt kun Varsinais-Suomen alueella on päivittäin noin keskimäärin 30 lentokonelastia päästetty ilmasta käsin myrkkyjä alas, noin 8-14kilometrin korkeudesta viimeisen 2 vuoden ajan. 
Myrkky on erilaisten aineiden seos, Myrkyn tarkkaa seos suhdetta en tiedä mutta yleisimmät aineet ja määrät ovat seuraavanlaiset tällä hetkellä tietämieni asiakirjojen perusteella.

-Nano TRIMETYLALUMINUM oxide 1000 grit. Noin 4-12%

-POLYMER METALS = tutkaa varten. Noin 30-60 %

-Nano BARIUM CLORIDE HG= Elohopeaa /T=Titanium 1617 (Kinassa valmistettu) radioaktiiviseksi säteilytetty. Noin 2-5%-Nano molecular mycoplasma / genetik/teknig Stealth=(näkymätön) Mikrobit. Noin 10%
Huomautus !
Lentäjien raportteja Ranskasta ja Venäjältä vuosien 2002-2008 väliseltä ajalta, aineita mitä ovat ajaneet ilmakehään on satoja.
---------------------------
Kun lentokoneet ovat tyhjänneet lastinsa noin 80 ton per kone, eli 250 matkustajaa a) 75 kg x 250 =80000 kg per kone, ( 30 yli lentoa vuorokaudessa x 80000kg= 2.400.000kg) vuorokaudessa ilmakehäämme ihmisten hengitettäväksi, Huom tämä määrä on vain ajettu Varsinais-Suomen päälle joka päivä!!! Ja keskimääräinen arvio.Siis 2miljoonaa 400tuhatta kiloa myrkkyä joka päivä, vain siksi että noin 30-40% auringon säteistä heijastaisi takaisin avaruuteen, ja tällä tavalla ilmamassat pysyisivät kylminä.


Ihmettelet vain suuresti sitä miksi kaikki ruiskutukset tehdään yksin omaan tiheästi asuttujen taajamien päälle ja Suomen vilja-aitta alueiden, peltojen päälle???!Rockefellerien MONSANTO valmistaa ja varmistaa tällä itselleen peltomme ja maamme. 

MONSANTOn GMO selviytyy ainoastaan tulevaisuudessa ja kaikkien on pakko ostaa siemenet MONSANTOlta, koska pH-arvot  muuttuvat niin paljon. 

Esimerkiksi muutosta oli kemikaalilentojen takia tapahtunut Californian tietyillä alueilla, pH-arvosta 4.6  pH-arvoon 6,8. 

Vaihtelua on siis tapahtunut happamasta lähelle neutraalia pH-arvoa, joka on pieneliöitä ja kasvillisuuden kasvua ajatellen erittäin haitallinen arvo. Luonnonmukaiset kasvit kuolevat, mutta MONSANTOn menestyvät MONSANTOn myrkyttämässä maassa.

Riittävän nimimäärän saavuttanut adressi toimitetaan Suomen ympäristöministerille.
Markku Juutinen teki kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille koska ei ole pyynnöistään huolimatta saanut selvitystä Suomessa ja EU:ssa tapahtuvasta ilmastonmuokkauksesta. Aihe on kuuma ja kiistelty - mitä päällemme oikein sumutetaan, ja missä mittakaavassa?


Toimittaja: Markku Juutinen (kantelun tekijä)
23.8.2012, Verkkomedia.org
kalevim9@gmail.comKANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE
Kantelijan nimi: Markku Kalevi JuutinenOsoite ja puhelin: (päivisin)
Sähköposti: kalevim9@gmail.comMinkä viranomaisen, virkamiehen tai henkilön menettelystä on kysymys:
Ympäristöministeriö ja tähän liittyen ympäristöministeri Ville Niinistö.


Mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä pidätte lain tai velvollisuuksien vastaisena:
Ympäristöministeriö ei ole kiinnittänyt mitään huomiota, eikä suorittanut mitään toimenpiteitä Suomen ilmatilassa mahdollisesti tapahtuneiden ilmastonmuokkausten, kuten esimerkiksi kemikaalilentojen tutkimiseksi ja julkaisemiseksi. Suomen ympäristöministeriö olisi myös velvollinen tiedottamaan muissa EU-maissa tapahtuvista kemikaalilennoista siksi, että kemikaalit leviävät atmosfäärissä ja myös sen tähden, että Suomi kuuluu Euroopan unioniin. Kyseisiin edellä mainittuihin kemikaalilentoihin Suomen ympäristöministeri ja ympäristöministeriö ei ole laisinkaan reagoinut.


Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui:
Kuten yllä esitettiin, ympäristöministeriö ei ole selvittänyt mainittuihin kemikaalilentoihin sisältyvää ongelmaa. Lisäksi allekirjoittanut on ottanut yhteyttä kaksi kertaa ympäristöministeriöön, liittyen mahdollisiin kemikaalilentoihin ja niiden haittavaikutuksiin (Liite 1.). Ensimmäiseen kyselyyni vastattiin, mutta mitään toimenpiteitä mainitun ympäristödilemman selvittämiseksi ei ole syntynyt. Toiseen kysymykseeni ei ole edes vastattu.

Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen:
Kemikaalilennot ovat saaneet myös kansainvälistä huomiota osakseen. Niistä on hyvin paljon erilaista todistusaineistoa (Liite 2.). Ympäristöministeriö on menetellyt virheellisesti laiminlyödessään kemikaalilentojen tutkimisen ja selvittämisen. Kemikaalilennot tapahtuessaan aiheuttavat kollektiivisen terveysriskin.


Niissä olevat kemikaalit, joita ovat esimerkiksi alumiini, barium ja strontium, tuhoavat terveyden. Lisäksi kysymys on eettismoraalinen. On täysin moraalitonta salata ihmisiltä yhteiseen ilmatilaan levitetyistä aineista ja niiden erilaisista vaikutuksista. On myös epäoikeudenmukaista olla reagoimatta ja tutkimatta perusteellisella tavalla sitä mahdollisuutta, että tapahtuuko kemikaalilentoja vai ei? 


Tämä välinpitämättömyys ja luonnollisesti mahdolliset kemikaalilennot, loukkaavat kansalaisten oikeusturvaa. Juuri edellä mainitut kohdat viittaavat ympäristöministeriön virheelliseen menettelyyn. 

Mitä toivotte oikeuskanslerin tekevän:
Tulee selvittää, onko ympäristöministeriö noudattanut sitä velvoittavaa oikeutta ja lakia kyseiseen, yllä mainittuun kantelun osoittamaan asiaan? 
Oikeuskanslerin täytyy kiinnittää huomiota myös siihen, onko Suomen kansalaisten perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia loukattu, jos ja kun on sallittu kemikaalilentoja ja kun niitä ei ole tutkittu laisinkaan?


Huomautettakoon, että Suomessa laki kieltää yksiselitteisesti tämän kaltaiset lennot.

On olemassa Yleissopimus bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi (1975), Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskeva Yleissopimus (1997) sekä Lentoliikennesopimus 41/2008. 

Liite 1.
Markku Juutinen, 13.11.2011 -> anniina.lindqv. 
Tervehdys!

Todistetusti Euroopan Unionin alueella on tapahtunut kemikaalilentoja eli ilmaston muokkausta, johon oheinen tiedosto viittaa. Täten myös kyseinen aihe liikuttaa Suomea. Ilmastonmuokkaus polkee toteutuessaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä mitätöi yksilölle kuuluvan oikeusturvan. Ennen muuta kemikaalilennot tuhoavat luontoa. Myös Suomen vihreiden velvollisuus on reagoida ja tehdä toimenpiteitä mainitun asian eteen.

---
Anniina Lindqvist anniina.lindqvist@gmail.com 14.11.2011 -> minä 
Hei!
Kiitos viestistäsi. Välitin sen Ville Niinistön avustajalle Ville-Veikko Mastomäelle pyyntönä välittää ministerille ja puolueemme puheenjohtajalle. Mastomäki on myös itse erittäin aktiivinen keskustelija ilmastonmuutoskysymyksissä, joten hän varmasti tietää asiasta myös henkilökohtaisesti.
Kiitos, että kiinnitit huomiomme kyseiseen asiaan.
Ystävällisin terveisin,
Anniina Lindqvist

---
13. marraskuuta 2011 14.11 Markku Juutinenkirjoitti:
Markku Juutinen 17. elokuuta -> anniina.lindqv. 
Tervehdys!


En ole vieläkään saanut ympäristöministeriöltä vastausta ja kannanottoa Suomessa ja yleensä EU:n alueella tapahtuviin ilmastonmuokkauksiin. Kemikaalilentoihin ei ole kysytty ihmisten mielipidettä, eikä operaatioista ole uutisoitu. Eikö tämä ole ympäristöministeriön mielestä epäoikeudenmukaista ja jopa laitonta?
Yst. terv. Markku Juutinen


Liite 2.
ONKO ILMASTONMUOKKAUS UHKATEKIJÄ? 
AIHEEN YLEINEN ESITTELY
Suomen kuten myös Euroopan Unionin luonnonsuojelulainsäädäntö pyrkii ainakin teoriassa ehkäisemään luonnon ja ilmaston saastumista ja tuhoutumista. Myös sopimuksilla, kuten kansainvälinen Kioton sopimus vuonna 1997, näytti olevan tavoitteena ilmastonmuutoksen torjuminen.(1)

Ympäristön ja luonnon suojelemiseksi tarvitaan luonnollisesti myös tekoja eikä vain puhetta. EU:n lainsäädännön tiivistelmässä turvallisesti luvataan estää ja rajoittaa haitallisten aineiden ja ihmisten toiminnan aiheuttamaa elintarvikkeiden saastumista. Ympäristöä pilaavia aineita ovat esimerkiksi elintarvikkeissa olevat vieraat aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, elohopea, dioksiinit jne. Ilmastoa saastuttavia aineita ovat muun muassa kloorifluorihiilivedyt, raskasmetallit, bensiinihöyryt jne. (Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä 2011).Miltei hysteerisellä innolla tuodaan esille sitä, että Telluksen ekosysteemi ei kestä sen lisäkuormitusta, joita ovat muutamia mainitakseni teollisuuden päästöt, autoilu ja väestön lisääntyminen. Tämä huolehtiminen ja yllä esitetyt hallinnolliset toimet luonnon ja ilmaston suojelemiseksi näyttävät kuitenkin olevan kaksinaismoralistisia, mikäli on totta se, että Suomen hallitus, EU:n muut valtiot ja USA ovat suorittaneet ilmastonmuokkausta aiheuttavia kemikaaliruiskutuslentoja.

Kyseiset toimenpiteet nimittäin tuhoavat luonnonmukaisia kasvilajeja ja sellainen puuhastelu ei missään tapauksessa ole ympäristöystävällistä toimintaa (Suomen hallitus tekee salassa ilmastonmuokkausta 2011).Ilmastonmuokkauksen ulkopuolisista merkeistä sanottakoon seuraavaa: Ne voidaan suorittaa samanaikaisesti käyttäen useita lentokoneita. Nämä koneet jättävät jälkeensä taivaalla lentäessään pitkät vanat, jotka leviävät aikanaan laajoiksi pilvilautoiksi. Kyseiset ”lautat” säilyvät taivaalla tuntikausia. Muodostunut pilvimassa voi estää auringonläpäisyn ja niinpä maanpinnalla ilmastotila pysyy viileänä. "Ruiskutuksien" jälkeen, mikäli lisää ”kemikaalilentoja” ei tapahdu, ilmaston lämpötila voi lämmetä nopeasti. 

TEESI
On syytä huomauttaa, että artikkelin kirjoittaja haluaa esittää kirjoitusta koskevan aiheen käsittelyn mahdollisimman objektiivisesti. Käsiteltävä asia on kuitenkin hyvin vakava, sillä toteutuessaan ennen muuta laajamittaisina operaatioina, ilmastonmuokkauslennot vaarantavat kansalaisten turvallisuuden, terveyden ja kansalaiselle kuuluvan oikeusturvan.
Tästä ilmiöstä on havaintoja ympärimaailmaa, mutta ihme kyllä, ilmastonmuokkauslennot sanotaan noudattavan Nato maiden alueita.

http://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2013/10/Air_Force-Chemtrails_Academy-a.jpg
Ovatko mahdolliset syyt siis poliittiset? Kyseinen asia koskettaa myös Suomea, joten ympäristöministeriön, Suomen hallituksen, ja Suomen vihreän puolueen tulisi ottaa kantaa ”ilmastonmuokkauslentoihin” ja sen selvittämiseen sekä paljastamiseen totuuden mukaisesti.

http://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2011/11/Chemtrails-Birds-Scalar-HAARP.jpg
PERUSTELUT
Ilmastonmuokkauksen tarkoituksena on esitetty muun muassa, että saataisiin ”piiloon” ydinvoimaloista karkaava säteilyionisaatio. Ehkä tärkeimpänä motiivina ilmastonmuokkauksille on esitetty kasvihuoneilmiön ehkäisyä. Kasvihuoneilmiötä ei tule sekoittaa otsonikatoon, jolla tarkoitetaan stratosfäärissä eli Maan ilmakehän yläosassa sijaitsevan otsonikerroksen ohenemista.

http://i882.photobucket.com/albums/ac23/benfranklinronzio/Mad%20Fucking%20Science/chemtrail.jpg
Otsoni on kolmesta happiatomista muodostunut molekyyliä, joka absorboi eli imee itseensä tehokkaasti Auringon lähettämää ultravioletti- eli UV-säteilyä. Otsonikerroksen heikkeneminen kasvattaa maan pinnalle saapuvan UV-B-säteilyn määrää, mikä voi olla tuhoisaa alhaisempaan säteilymäärään sopeutuneille eliöille.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfVryknW4USsvT51mMQiz2HySot-FHP9mUAcafPkeOcmigsl_F_fpRetHBlBHeQO_wZGuK83U39AEd-eVW2xzLuubCZgRDx6W4gdVqrF8eqdtQEFToxxNzjxqrELY66Nu5Vr7NraJnOdk/s1600/chemtrails+2.jpg

Ottamatta kantaa ilmastonmuokkauksen todellisuuteen voidaan kuitenkin sanoa, että seuraavat tekijät puhuvat ilmastonmuokkauslentojen aitouden puolesta: MTV3:n uutiset kertovat, että enemmän kuin 30 prosenttia kaikista Euroopan mehiläislajeista luokiteltiin vuonna 2008 uhanalaisiksi. Vajaan vuosikymmenen aikana tuotanto on puolittunut massiivisten mehiläiskuolemien vuoksi. Esimerkiksi ranskalaisten mehiläisviljelijöiden farmeilla mehiläisiä on kuollut valtavia määriä. (2)

http://henrymakow.com/upload_images/CIA-Patent.jpg
Vuoden vaihteessa uutisoitiin myös sangen mittavista lintukuolemista, joita oli tapahtunut saman viikon sisällä, niin Ruotsissa kuin Amerikan Yhdysvalloissa. (3)
Suomessa ja muualla maailmassa on tapahtunut myös järkyttävän laajoja kalakuolemia, joita ei voi välttämättä selittää happikadolla. (4)
Lintukuolemia on yritetty selittää esimerkiksi ilotulitusrakettien aiheuttamiksi tapauksiksi, mutta se on hyvin ontuva selitys, jo siitäkin syystä, että lintuja kuoli suuria määriä ja kuolemat tapahtuivat miltei samanaikaisesti eripuolilla maailmaa.

http://chemtrailsinourskies.files.wordpress.com/2014/05/cropped-copy-of-facebook-chemtrails1.jpg
Ilmastonmuokkauslennoista on myös dokumenttielokuvia: tästä esimerkkinä esiteltäköön elokuva, ”Mitä pirua päällemme sumutetaan”, jonka ovat tuottaneet G. Edward, Griffin Michael, J. Murphy ja Paul Wittenberger. Elokuvassa uutiskanavat FOX 31 ja NEWS 10 myös uutisoivat ilmastotieteilijöiden kokousta, joka pidettiin San Diegossa. Kokouksessa pohdittiin mahdollisuuksia hillitä oletettua ilmaston lämpenemistä, kun ilmaan sumutetaan jotain kemikaalia. Kysymyksessä oli juuri mainitut, mahdollisen ilmastonmuokkauslentojen aiheuttamat mahdollisuudet ja uhat.

http://mealplan4u.com/wp-content/uploads/2014/08/1-Johns-HAARP-clouds.jpg
Kokouksessa eräs ilmastotieteilijä, David Keith, totesi toimittajien tivaamisen jälkeen, että mainitut ruiskutuslennot, joita ei ole vielä sen tarkempaa tutkittu, voivat aiheuttaa kauheitakin asioita. Ilmastomuokkauslennoissa käytetään aineina alumiinia, strontiumia ja bariumia. Alumiinin sanotaan soveltuvan käyttöön sen takia, että sen heijastumisen pinta-ala on rikkiin verrattuna nelinkertainen. 

http://elnuevodespertar.files.wordpress.com/2013/01/chemtrails-gmo.png?w=392&h=338&h=338
Dokumentissa esiintyi myös Los Angelesista kotoisin oleva, kirjailija ja toimittaja G. Edward Griffin, joka oli vuosikausia kestäneiden tutkimuksiensa tuloksena päätynyt siihen käsitykseen, että ilmastonmuokkauslentoja on tapahtunut kokoajan myös Amerikan Yhdysvalloissa.


http://beforeitsnews.com/contributor/upload/1393/images/WALMART%20BY%20DAVID%20DEES(8).jpg
Francis Mangels (USDA BIOLOGIST) esitteli tutkimus projektia, jolla pyrittiin paljastamaan ilmastonmuokkauksen aiheuttamia muutoksia sadeveteen Shasta-vuoren huipulta, joka on kaukana kaupunkialueista ja teollisuuden vaikutuksesta. Tutkimuksen tulokset olivat ällistyttäviä: alumiini pitoisuudet olivat 61100 µg/l, barium 83 µg/l ja strontium pitoisuus 383 µg/l. [Huomautus (µ1)]. Tuollaiset alumiini pitoisuudet ovat myrkyllisiä, kun ajatellaan, että alumiinin lähtö arvot tulisi olla noin 7 µg/l. Samoin Californiassa eräs opiskelija oli testannut sadevettä ja testien tulokset olivat seuraavat: AL 37500 µg/l, Sr 3090 µg/l ja Ba 345 µg/l. Tilanne oli siis tässä tapauksessa vielä vaarallisempi. 

http://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2011/11/dd395-Pilots-site1.jpg 
Mainittakoon, että testien otanti paikkojen läheisyydessä oli tehty ilmastonmuokkauslentojen havainnointia. Myös pH-arvot olivat muuttuneet. Esimerkiksi muutosta oli tapahtunut Californian tietyillä alueilla, pH-arvosta 4.6 pH-arvoon 6,8. Vaihtelua on siis tapahtunut happamasta lähelle neutraalia pH-arvoa, joka ei ole pieneliöitä ja kasvillisuuden kasvua ajatellen parrasmahdollinen arvo. Nämä tulokset ”kemikaalivanojen” aiheuttamana oli sittemmin oikeaksi todennut ja varmistanut kemian tohtori Leonard Thymel.
1)µg tarkoittaa mikro grammaa (kerroin 10-6) litraa kohden.


JOHTOPÄÄTÖS
Mihinkä näiden ”kemikaalilentojen” sanotaan johtavan? Kuten yllä esitettiin, ilmastonmuokkauksen todetaan ”ilmastotieteilijöiden” mukaan johtavan parhaimmassa tapauksessa kasvihuoneilmiön heikkenemiseen sekä lisäksi ympäristö katastrofien ehkäisyyn ja sään viilentymisen myötä Grönlannin jääpeitteen sulamattomuuteen. He puolustelevat siis kantaansa yleisellä edulla ja ekosysteemin säästymisellä.

Mutta eikö tilanne ole juuri päinvastainen, jos ilmastoon lasketaan lisäannoksia esimerkiksi alumiinia, joka hienojakoisena oksidoituu, tukkien verisuonet ja pysäyttäen elintoiminnot. Lisäksi luonnonkasvien kasvaminen ja lisääntyminen tulisi tyrehtymään, antaen sijaa geenimanipuloiduille lajeille, sillä on mahdollista, että geenimanipuloidut kasvilajikkeet ovat resistenssejä eli vastustuskykyisiä ilmastonmuokkauksen myrkyille, mutta voivat olla arvaamattoman vaarallisia ihmisille.

Ilmastonmuokkaus polkee toteutuessaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä mitätöi yksilölle kuuluvan oikeusturvan. Voisi sanoa, että kysymys on eettis-moraalinen.
On myös huomattava, että kaikki vaihtelut ilmastonmuutoksessa ei ole välttämättä ihmisen aiheuttamia. Ilmaston lämpötilan vaihtelut ovat luonnollisia tapahtumia.

http://news-beacon-ireland.info/wp-content/uploads/2012/10/chem-plane1.jpg
Maapallolla on useasti ollut lämpimämpiä ajanjaksoja, jolloin hiilidioksidin määrä on ollut merkittävästi paljon alempi kuin nyt. Lämpötilan muutokset eri aikakausien aikana ovat osa ilmastollista kokonaisuutta. Esimerkiksi keskiajan alkupuolella yli 400 vuoden ajanjaksolla oli keskilämpötila merkittävästi korkeampi kuin nykyisin (Ilmastonfoorumi, 2009, Helsinki, Roy Spencer). Lisäksi mainittakoon, että jo vedessä olevat jäävuoret eivät lisää veden pinnannousua, sillä ne ovat jo syrjäyttäneet tilavuutensa verran nestettä ja jääkimpaleet ovat huokoiset.

http://www.eyeopening.info/wp-content/uploads/chemtrails-featured.jpg
VETOOMUS
Koska nämä vakavat ilmastonmuokkauksen epäilyt koskettavat myös Suomen hallitusta, on paikallaan, kuten aiemmin todettiin, että Suomen ympäristöministeriö, Suomen hallitus, ja Suomen vihreän puolue ottaisivat selventävän kannanoton ”ilmastonmuokkauslentoihin” ja julkistaisivat kyseisen asian totuuden mukaisesti.


http://chemtrailsnorthnz.files.wordpress.com/2012/08/monsanto__take_your_poison1.jpg
Tässä asiassa Suomen vihreiden tulisi ottaa mallia Kyproksen Vihreistä, jotka haluavat tutkituttaa kemikaalivanat alueillaan.Myös riippumattoman komission perustaminen kyseisen ”ilmasto-ongelman” tutkimiseksi olisi paikallaan. Selvää tietysti on, että toteutuessaan kemikaalilennot loukkaavat ihmisten oikeusturvaa ja ihmisarvoa, ennen muuta siksi, että niihin liittyvä puuhastelu on salaista. Tällaista toimintaa ei tule sallia.
 http://www.fhfn.org/wp-content/uploads/2014/06/Chemtrails-Famly-Deese.png
Muuta huomioitavaa
Patentteja ja erilaisia välineistöjä, jotka mahdollistavat tiettyjen aineseosten ruiskuttamisen lentokoneista käsin ilmakehään sekä ruiskutettavista aineseoksista löytyy pelkästään Yhdysvaltain Patentti- ja rekisterivirasto USPTO:n arkistoista noin sata kappaletta. Useiden eri virastojen toiminnan alaisuudessa suoritetaan monenkirjavia ilmakehän ruiskutusohjelmia. Tällaisia ohjelmia ovat USA:ssa esimerkiksi Care Program, TAP Program ja GAW Aerosol Program.5

http://www.voxvictims.com/wp-content/uploads/2012/10/Chem-Trails.jpg
Suomessa ilmastonmuokkauksen tutkimuksesta ja kokeista huolehtii Ilmatieteen laitos. Suomen Ilmatieteen laitos muun muassa koordinoi COOL-projektia, jonka tarkoituksena on tutkia ilmaston viilentämistä aerosoliteknologioilla.
Hankkeen pyrkimyksenä on verrata kolmea “nopeaa” ratkaisua ilmaston viilentämiseksi. Ensimmäinen näistä on mustan hiilen (noen) päästöjen vähentäminen, toinen sulfaattiaerosolien injektoiminen stratosfääriin ja kolmas valtamerellisten pilvien “valkaiseminen” tuottamalla merivedestä pilvien ydinhiukkasia (Ilmatieteen laitos 1/2011, 16 s.).


Suomen ilmatilasta on tehty valtavasti havaintoja kemikaalilennoista, jotka poikkeavat täysin tavallisten lentokoneiden jättämistä vanoista.

Lähteet
4. YLE / Devy Nagalingam ja
5. The list of patents for stratospheric aerial spraying programs
- Ilmastonfoorumi, 2009, Helsinki, Roy Spencer.
- Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä 2011.
- Suomen hallitus tekee salassa ilmastonmuokkausta 2011
Suomen Ilmatieteen laitos 1/2011, 16 s
Keskustelu kemikaalilennoista suomeksi Facebookissa:
Muita aiheeseen liittyviä tiedostoja:
CBD: Convention on Biological Diversity
ETC Group: UN Science Body calls halt on climate-hacking experiences
The list of patents for stratospheric aerial spraying programs
The Telegraph: Climate Change rhetoric spirals out of control
The Telegraph: Beijing: Rain will not fall on our Parade
U.S Committee on Environment & Public Works
The Register: Japan´s boffins; Global warming isn´t man-made
The Global Research: Chemtrails; The Consequences of Toxic Metals and Chemical Aerosols on Human Health, Part I by Dr. Ilya Sandra Perlingieri  
Huffington Post: Climate Science Round-Up: Ocean Fertilization (or Climate Liposuction)
KSLA News
COTO Report: Full Spectrum Defiance
UNEP
The Royal Society: Geoengineering – taking control of our planet’s climate
The Royal Society: Geoengineering the climate
The Royal Society: About the Science Policy Center
The GovTrack: Text of S. 601 [111th]: Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act of 2009  
Government Offices for Science: Flood and coastal defence-references
Government Offices for Science:Powering our Lives: Sustainable Energy. Management and the Built Environment; The Final Report
The Times of India: IPCC assesment-report
The Times: UK population must fall…
The Daily Mail: Flying bacteria to blame for bad weather
Physorg: Trapped! Scientists immobilze bacteria…
2012 – Earth Change: Early Chemtrails
The Carnicom Institute: Aerosol Toxins; an update http://www.carnicom.com/meeting.htm
Aurora GeoReport
Edmonton Journal
The Times
video
Lähteet
Dokumenttielokuva: ”Mitä pirua päällemme sumutetaan”: http://www.youtube.com/watch?v=a0v5qtR-0NE&feature=youtu.be
Tiedostoja
Kyproksen vihreät vaativat tutkimusta kemikaalivanoista:
Myös EU:n parlamentissa on tietoa asiasta:
Magneettimedian artikkelit aiheesta:
FBI:n entinen pomo myöntää kemikaalivanat!
Erityisesti viime-aikoina nämä NATO:n  (North American Terrorist Organization) suorittamat kemikaalivanalennot ovat lisääntyneet radikaalisti, joka viestii siitä, että väestöön kohdistuva ympäristömyrkytys on lisääntynyt.

Salaisuudet kemikaalivanoista ovat vasta alkamassa avautua suuremmalle yleisölle, kun Yhdysvalloissa ollaan jo järjestetty näistä julkisia mielenosoituksia. Mutta silti harvat viranomaiset ovat uskaltautuneet puhua tästä aiheesta julkisuudessa ja yksi heistä oli Los Angelesin FBI:n entinen päällikkö Ted Gunderson.
Kuvassa näkyy vasemmalla normaali lentokoneen jättämä polttoaineen tiivistevana ja oikealla on taas tämä paljon kohuttu kemikaalivana. Huomaatteko eron?  Siinä missä normaali polttoaineen tiivistevana häivystyy, niin taas kemikaalivana jääkin taivaalle ja laajenee siitä suuremmaksi koska myrkyt tippuvat lopulta maahan.
Itse alkuperäiset kemikaalivanaruiskutukset alkoivat NATO-maissa 90-luvulla, mutta tänään kemikaalivanoihin törmää kaikkialla maailmassa (mm. Venäjällä, Brasiliassa, Etelä-Koreassa, Kuubassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa).

Kuitenkin valtaväestöllä on hyvin vähän tietoa, että mitkä ovat tämän ilmastonruiskutuksen ja myrkytyksen tarkempi agenda. MONSANTO haluaa monopolin siementeollisuudessa ja hävittää samalla GMO-tuotteillaan ihmiskuntaa. Grönlantiin on säilötty jo kaikki puhdas siemen.
Useat jenkkipoliitikot ovat olleet perillä tästä aiheesta ja heihin kuului myös entinen CIA:n ja NSA:n agentti AC Griffith, joka paljasti että aihe on myös vaijettu Yhdysvaltain kongressissa, jossa asiasta ei uskalleta juuri puhua.

http://farm4.staticflickr.com/3166/2928083995_8c6f2e7ba0.jpg

Monia korkeita virkamiehiä jotka sisäpiirissä uskaltavat vastustaa tätä ilmaston ja väestönmyrkyttämisohjelmaa rankaistaan. 

Yksi näistä sisäpiiriläisistä oli Clintonin hallinnon aikainen NAVY Seal erikoisjoukkojen komentaja Jeremy Boorda, joka murhattiin vuonna 1996 sen takia, koska vastusti tätä maailmanlaajuista kemikaalivana-ohjelmaa (väestönmyrkytys). 
Hänet löydettiin kuolleena ja kuolinsyyksi väitettiin itsemurha, vaikka hänen mahastaan löydettiin kolmen haulikonlaukauksen jäljet. Ruumiinavaustietoja ei kuitenkaan julkistettu koskaan julkisuuteen.
Kemikaalivanaprojektin alussa normaalit reittilennot osallistuivat tähän kemikaalivana-ohjelmaan. Mutta myöhemmin tähän ruiskutukseen ja väestön myrkyttämisohjelmaan liittyivät mukaan useat armeijalle kuuluvat koneet.

Ilmailualalla yhden operaation nimi tunnetaan nimellä ”Project Cloverfield”. Tuolloin yksi korkeassa asemassa oleva American Airlinesin virkamies paljasti, että hänen toimistossaan oli käynyt kaksi miestä eräästä hallinnon salaisesta virastosta (tod. NSA).

http://www.svsarana.com/usa/sd_to_maz/mexico%20sunset.JPG
Suomen ympäristöministeri Ville Niinistö  (vihr.) vastasi YLE:n ykkösaamussa useiden kansalaisten utelemaan kysymykseen kemikaalivanoista.
Kysyjät viittaavat siis kemikaalivanoiksi kutsuttuun ilmiöön. Se siis tarkoittaa sitä, että suihkukoneista suihkutetaan ilmaperään lentokoneiden päästöjen yhteydessä ihmisille haitallisia kemikaaleja, kuten alumiinia ja bariumia.
 Taivaalla näkyy aika usein täällä Suomessakin  suuret kemikaalivanasuihkutuksen  jäljet.

http://cosmicconvergence.org/wp-content/uploads/2013/09/Chemtrail-Criss-Cross.jpg
USA:n hallinto oli jopa aikeissa maksaa lentoyhtiölle siitä, että he alkaisivat ruiskuttamaan eri myrkyllisiä kemikaaleja tavallisten reittilentojen yhteydessä. Mutta siinä vaiheessa kun tämä American Airlinesin johtavassa asemassa oleva työntekijä kysyi, että mistä kemikaaleista oli kysymys, niin hänelle vastattiin että nämä aineet olivat niin salaisia, että Yhdysvalloissa niiden vuotajat/paljastajat joutuisivat vankilaan jos kertoisivat näitä tietoja eteenpäin.

Yhdysvaltojen St. Louisin osavaltiossa on äskettäin tullut julki maailmalle se, että alueella tehtiin 1950- ja 60-luvulla USA:n armeijan salaisia ihmiskokeita.
Nyt kaksi Missourin senaattoria Claire McCaskill (demokraatti) ja rep. Roy Blunt (republikaani) vaativat vastauksia tähän niin vaiettuun ihmistestaukseen josta USA:n armeija edelleen vaikenee.
Yhdysvaltojen hallitukselle ongelmallista näissä tapauksissa on se, että nyt kun eräskin näistä ihmiskokeista selvinneistä on uskaltanut avata suunsa. Niin missä olisi sitten oikeat henkilöt kuuntelemaan heidän tarinansa ja kokemuksensa, sekä antamaan tarvittavaa tukea.

http://www.rense.com/1.imagesH/chm3.jpg
1960-luvun kylmän sodan aikoina St. Louisissa alettiin ruiskuttamaan kadmium sulfiittia Pruitt Igoen tajolen alueella, lähellä St. Louisin keskustaa. Myrkytyksen kohteena olivat erityisesti lapset ja lapsiperheet. He olivat elävä testauksen kohde ja myös osana armeijan salaista projektia; "sanoi entinen alueen asukas Doris Spates".
Niinä aikoina juuri kukaan ei osannut kyseenalaistaa sitä, että miksi armeija ruiskutti myrkyillä ilmakehää. Sillä se kun perusteltiin hyttysten tappamisella. Siinä kun ei itikoita myrkytetty vaan ihan eläviä ihmisiä.
Dorothy Johnson joutui noihin aikoihin menemään lääkäriin hänen kehoonsa tuntemattomien arpien vuoksi, joita oli tullut hänen kehoonsa eri puoli ruumista. Hän oli tuolloin 18-vuotias. Arvet eivät kuitenkaan koskaan lähteneet hänen kehostaan ja ne olivat kuitenkin syntyneet USA:n armeijan salaisen ihmistestauksen johdosta.
90-luvulla armeija taas kehitteli peitetarinan, että se olisi suojellut aluetta mahdollisilta Neuvostoliiton tekemiltä myrkytysruiskutuksilta, koska 60-luku oli kylmän sodan aikaa ja tämän vuoksi oli sitten muka suihkutettava myrkkyjä alueen ilmakehään. Armeija vielä väitti, että aine jota ruiskutettiin oli täysin myrkytön.
 St. Louisilainen sosiologi Lisa Martino-Taylor sai kuitenkin selville, että kyseisten armeijan tekemiin alueellisiin ilmakehän ruiskutuksiin liittyvät asiakirjat olivat kaikki julistettu salaisiksi. Joten tästä voimme päätellä, että mitkä olivat armeijan motiivit ja aikeet tässä salahankkeessa. Saman tutkimuksen aikana Martino-Taylor sai myös selville, että nämä jo tehdyt ihmiskokeet St. Louisin alueella liittyivät myös vahvasti radioaktiivisella aineella väestön pommittamiseen. 

http://www.stopsprayingcalifornia.com/images/pages/Chemtrail_Posters_image054.gif 
Nyt Yhdysvaltojen armeija on jopa kertonut, että kylmän sodan aikoihin heidän USA:ssa suoritetuissa ihmiskokeissaan ollaan mm. ruiskutettu plutoniumia rokotteilla potilaisiin heidän tietämättään. Näin sitten vastasyntyneet vauvat ja raskaanaolevat naiset saatiin altistettua radioaktiiviselle aineelle.
Vuosien 1946 ja 1953 välisenä aikana peräti 73:n vajaana syntyneestä lapsesta löytyi jäämiä radioaktiivisesta kalsiumista.
Martino-Taylor kertoo, että vaikka nämä tapaukset on tiedossa niin niihin liittyvät tiedot ollaan kuitenkin poistettu julkisuudesta kokonaan.
Koko kyseisestä kertova KSDK-sivuston video oli hävinnyt kokonaan palvelimelta ja näin se USA:n armeija pyrkii keinoja kaihtamatta estämään tällaisten tekemiensä hirveyksien tiedot julkisuudesta.
Pelkästään Yhdysvalloissa ovat kemikaalivanojen aiheuttamien terveysvaurioiden johdosta mm. astma ja alzheimerin tauti ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti viimeisen 10-vuoden aikana, joista alzheimer on seurausta kemikaalivanamyrkkyjen sisältämästä alumiinista.

Kemikaalivanat taas liittyvät tähän aiheeseen sen puolesta, että niiden sisältämät voimakkaat raskasmetallijätteet putoavat maahan ja ne pilaavat myös elintarvikkeita saastuttamalla luontoa. Ollaan tutkittu, että yksi näiden kemikaalivanojen sisältämien myrkkyjen vaikutus pitkällä aikavälillä on mm. niistä seurannut parkinssonin tauti, jossa aivot alkavat rappeutua. 

http://www.geoengineeringwatch.org/wp-content/uploads/2013/05/2.jpg
Toinen kemikaalivanojen motiivi on taas ilmanstonmuokkaus, jota ajetaan eteenpäin lähinnä kansainvälisten sotilastahojen toimesta. Kuten myös HAARP:n EISCAT Norjan ja Suomen rajalla on täysin NATO:n sääntutkimusasema. Vaikka kyseisen laitteen todellinen käyttötarkoitus on mm. ajatussodankäynti sekä ilmastonmuokkaus, joka tekee siitä näin ollen valtapsykosakin hallinnoiman skalaariaseen.  
Huumeet ja lääkkeet
Lääketeollisuuden korporaatiot pyrkivät tekemään mahdollisimman suurta voittoa myymällä yhtä enemmän tehottomampia lääkkeitä ja varsinkin se, että lapset kohdistetaan enemmän näille mm. mielialalääkebisneksen turvin on hälyttävä merkki siitä minkälaiseksi lääkesirkukseksi meininki menee.
Pelkästään Suomessa yli 700 000 ihmistä syö heille määrätyjä mielialalääkkeitä. Eli onko meillä Suomessa yli 700 000 zombien lauma joka ei tule toimeen ilman näitä lääketeollisuuden myrkkyjä.


Yhdysvallat kuitenkin kiilaa vielä suomenkin ohi lääkkeidenkäytön suhteen ja siellä varsinkin reseptilääkkeiden käyttö on vieläkin kasvamaan päin.

Kuitenkin yksi vaarallisimmista ja pelottavimmista asioista mitä ympäri maailman yritetään pakottaa väkisin myös Suomessa THL:n kautta on koko väestön pakkorokotukset. Sekä myöhempi mikrosirutus, jotta isoveli pääsee paikantamaan sinut missä ja milloin tahansa. Sillä tämän jälkeen tämä zombie-väestö on täysin illuminatin hallinnassa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti