Sivun näyttöjä yhteensä

maanantai 18. elokuuta 2014

Suomi ja NWOhttps://www.youtube.com/watch?v=nSM_87DEPUk 
https://www.youtube.com/watch?v=ogM3S1jimIY 
Suomen bilderperkeleitten päämarionetti Jorma S. Ollila on valinnut marionetiksi Stubidon, jotta Suomen tuhoamisen viimeinen vaihe onnistuisi.

  LATAA ITSELLESI HETI TÄMÄ VIDEO!

 

Vapauden ja itsemääräämisoikeuden loppu - globaali poliisivaltio - Osa 1

Kun teollisuuden vallankumous alkoi Britanniassa 1700 –luvun lopulla oli helppo tehdä paljon rahaa sijoittamalla tehtaisiin, avaamalla uusia markkinoita ja varmistamalla raaka-aineiden kontrolli. Ne joilla oli rahaa sijoittaa eivät pääosin kuitenkaan olleet brittejä vaan hollantilaisia.
Blogiteksti: Seppo KJ Utria
16.1.2015, Verkkomedia.org
Lue myös: Blogisarjan toinen osa (22.1.2015)

Vapauden ja itsemääräämisoikeuden loppu – globaali poliisivaltio - Osa 1 
Hollanti oli ollut johtava länsimaa 1600–luvulla ja sen pankkiirit olivat johtavia kapitalisteja. Voittojen tavoittelussa hollantilaista pääomaa virtasi brittimarkkinoille ja hollantilaiset rahoittivat Britannian nousun joka sittemmin ohitti Hollannin sekä ekonomisesti että geopoliittisesti. --- Näin aloittaa Richard K Moore artikkelissaan.

Eliitin suunnitelma: uusi globaali yhteiskuntajärjestys
Näin Britannian industrialismia alkoivat hallita varakkaat sijoittajat ja kapitalismista tuli hallitseva taloussysteemi. Tästä seurasi suuria sosiaalisia muutoksia. Britannia oli ollut aristokraattinen yhteiskunta jota hallitsivat maata omistavat perheet. Kun kapitalismista tuli ekonomisesti hallitseva, niin kapitalistit alkoivat hallita poliittisesti. Vero- ja tuonti- sekä vientijärjestelmät muuttuivat investoijien eduksi maaomistajien kustannuksella.
Ei ollut enää kannattavaa pitää maatilaa maaseudulla. Se oli muutettava tuottavampaan käyttöön. Sen ajan aristokratian tarinat kertovat perheistä, jotka olivat pakotettuja myymään omaisuuksiaan. Aristokratian alamäki oli osa suurempaa sosiaalista muutosta, jonka kapitalismin nousu toi mukanaan.
Kapitalistinen liiketoiminta on pääoman hallintaa, ja tämä hallinta yleensä hoidetaan pankkien ja pankkiiriliikkeiden kautta. Ei pitäisi olla yllättävää, että investointipankkiireista tuli kapitalistisen hierarkian ja vaurauden valtiaita. Ja itse asiassa, on olemassa kourallinen pankkiiri perheitä, kuten Rothschildit ja Rockefellerit, jotka ovat alkaneet hallita taloudellisia ja poliittisia asioita länsimaissa.


Toisin kuin aateliset, kapitalistit eivät ole sidottuja paikkaan tai tilan ylläpitoon. Pääoma on uskoton ja liikkuva - se virtaa sinne, missä löytyy eniten kasvua, kuten se virtasi Hollannista Britanniaan, sitten Britanniasta Yhdysvaltoihin, ja viimeksi kaikkialta Kiinaan.

Aivan kuten kuparikaivosta voidaan käyttää hyväksi ja sitten hylätä, niin kapitalismissa koko kansaa voidaan hyödyntää ja sitten hylätä, kuten näemme Amerikan ja Britannian ruostuneilla teollisuusalueilla.
 
Tämä irrottautuminen paikasta johtaa kapitalismissa erilaiseen geopolitiikkaan aristokratiaan verrattaessa. Kuningas menee sotaan, kun hän näkee kansansa edun sitä vaativan. Historioitsijat "selittävät" esikapitalististen sotien olleen liioiteltua hallitsijoiden ja kansojen mahtailua.
Kapitalisti taas lietsoo sotaa tehdäkseen voittoa, ja itse asiassa pankkiirieliitti on rahoittanut molempia sotilaallisten konfliktien osapuolia ainakin ensimmäisestä maailmansodasta alkaen, joiden syiksi historioitsijat "selittävät" kansalliset motivaatiot ja tavoitteet.
Esikapitalististen aikojen sodankäynti oli kuin shakkia, jossa kumpikin puoli yrittää voittaa. Kapitalismissa sodankäynti on enemmän kuin kasino, jossa pelaajat taistelevat niin kauan kuin he voivat saada luottoa uusia pelimerkkejä varten, ja todelliseksi voittajaksi aina päätyvät pankkiiritalot, jotka rahoittavat sodan ja päättävät, kuka tulee olemaan viimeinen pystyssä pysyvä mies.
Eivät vain sodat ole kaikkein kannattavimpia kapitalistien hankkeita, sillä valitsemalla voittajia, ja toimitusjohtajia jälleenrakentamiseen, pankkiirieliitti pystyy ajan mittaan virittämään geopoliittisen rakenteen omia etujaan tukevaksi.
Kansallisvaltiot ja väestöt eivät ole muuta kuin moukkia pelissä. Miljoonia kuolee sodissa ja infrastruktuuria tuhotaan ja maailman murehtiessa pankkiirit laskevat voittojaan ja tekevät suunnitelmia sodan jälkeisiä investointejaan varten.
Valta-asemastaan käsin hallitusten rahoittajana pankkiirieliitti on hionut kontrollimenetelmiään. Pysyen aina kulissien takana se kontrolloi mediaa, poliittisia puolueita, tiedustelupalvelua, osakemarkkinoita ja hallituksen virastoja tai elimiä. Ja ehkä sen suurin valta on valuutan kontrolli. Keskuspankkiensa avulla se järjestää nousuja ja romahduksia ja painaa rahaa tyhjästä ja sitten lainaa sitä korolla hallituksille. Pankkiirieliitin valta on sekä ehdotonta että ovelaa.
"Muutamat Yhdysvaltojen suurimmista ovat peloissaan jostakin. He tietävät että jossain on valta, niin organisoitu, ovela, tarkkaileva, monitahoinen, täydellinen, tunkeileva, että heidän pitää pidättää henkeään kun he tuomitsevat sen." – Woodrow Wilson


Kasvun loppu – ’Banksterit’ vs. Kapitalismi
On aina ollut selvää, että tällä planeetalla on rajat kasvulle. Teollistumisen myötä törmäys näihin rajoihin on kahden viime vuosisadan aikana tapahtunut nopeasti. Tuotanto on tehostunut, markkinat ovat tulleet globaaleiksi ja lopulta ikuisen kasvun paradigma on saavuttanut kohdan jossa alkaa lasku.
Tämä kohta saavutettiin jo 1970. Siitä lähtien pääoma ei ole etsinyt kasvua kasvavasta tuotannosta vaan puristamalla voittoja suhteellisen matalasta tuotantotasosta. Siksi globalisaatio, joka vei tuotannon matalapalkkaisiin maihin tarjoten enemmän voittoa, siksi privatisointi, joka siirtää tulovirtaa investoijille joka ennen meni kansallisiin rahastoihin. Siksi derivaatat ja valuuttamarkkinat, jotka luovat illuusion talouden kasvusta tuottamatta mitään reaalimaailmassa.
Melkein 40 vuoden ajan kapitalismi piti itsensä toimintakykyisenä näillä keinoilla jotka eivät olleet kytköksissä tuottavuuteen. Ja sitten syyskuussa 2008 tämä korttitalo kaatui ja hetkessä pisti globaalin finanssisysteemin polvilleen.

Kun tutkii sivilisaatioiden tuhoa oppii, että kyvyttömyys sopeutua vie tuhoon.

Onko sivilisaatiomme putoamassa tähän loukkuun? Meillä oli kaksi vuosisataa todellista kasvua ja sitten neljä vuosikymmentä keinotekoista kasvua, jolla kapitalismia ylläpidettiin korttitalon avulla. Ja nyt kun korttitalo on romahtanut kaikki keinot otetaan käyttöön kasvun ’palauttamiseksi’! On helppo havaita että sivilisaatiomme on romahtamassa ja se perustuu kyvyttömyyteen sopeutua.
Tuo havainto voi olla osin oikea ja osin väärä. Todellisen tilanteen ymmärtäminen vaatii eron tekoa kapitalistisen eliitin ja kapitalismin itsensä välillä. Kapitalismi on ekonominen systeemi jonka moottorina on kasvu; kapitalistinen eliitti on väkeä, joka on ottanut kontrolliinsa läntisen maailman kapitalismin toimiessa kaksi vuosisataa. Kapitalistinen systeemi on mennyttä ja pankkiirieliitti on hyvin tietoinen tästä – ja on sopeutumassa siihen.
Kapitalismi on väline, joka auttoi pankkiirit absoluuttiseen valtaan mutta heillä ei ole lojaalisuutta tätä systeemiä kohtaan, kuten ei paikkakaan tai mitä tahansa tai ketä tahansa kohtaan. Kuten aiemmin todettiin he ajattelevat globaalisti siten, että kansakunnat ja väestöt ovat pelinappuloita.
He määräävät mitä raha on he luovat sen – aivan kuten pankkiiri Monopoli pelissä. He voivat myös luoda uuden pelin joka toimii uudella rahalla. He eivät ole kytköksissä tiettyyn ekonomiseen systeemiin säilyttäessään valtansa. Kapitalismi oli kätevä nopean kasvun aikana mutta kasvun lakattua on kehitettävä uusi peli.
Niinpä kapitalismin ei annettu kuolla luonnollisesti vaan se saatettiin loppuun kontrolloidulla tuholla. Ensin se muutettiin elämää suojaavaksi systeemiksi globalisaation, privatisoinnin, valuuttamarkkinoiden jne. avulla. Sitten siihen ruiskutettiin eutanasiamyrkkyä ’real-estate’ kuplan ja myrkyllisten johdannaisten (derivates) muodossa.
Ja lopulta BIS pankki – kaikkien pankkien keskuspankki – veti korkin elämää suojelevalta systeemiltä: julistettiin ’mark-to-markit’ sääntö, joka teki kaikista ’riskipankeista’ hetkessä varattomia vaikka kesti hetken ennekuin asia valkeni. Jokainen askel oli suunniteltu.


Suvereenisuuden loppu –Vanhan hallinnon (Ancien Régime) paluu
Aivan kuten finanssiromahdus oli huolellisesti suunniteltu niin myös sen jälkeinen skenaario tuhoisine ’bail-out’ (tukiaiset) – ohjelmineen. Kansallisia budjetteja oli jo kiristetty; niissä ei todellakaan ollut reserviä pelastaa vararikkoisia pankkeja. Siten tukiaissitoumukset merkitsivät tähtitieteellisiä uusi lainoja hallituksille ja jotta varmistettiin sitoumukset velka oli otettava samalta finanssilaitokselta jota pelastettiin.
Ei ollut niin, että pankit olivat liian suuria kaatumaan vaan ’banksterit’ olivat liian vahvoja kaatumaan: ne tekivät poliitikoille tarjouksen josta he eivät voineet kieltäytyä.
USA:ssa kongressille kerrottiin, että ilman ’tukiaisia’ astuisi seuraavana aamuna voimaan sotatila (martial law). Irlannissa kerrottiin, että seuraus on finanssikaaos ja katumellakat. Todellisuudessa, kuten Islannin tilanne osoitti, viisas tapa reagoida ja toimia oli antaa varattomien pankkien ajautua konkurssiin.
Pakolla toteutettujen tukiaisten tarkoitus oli siirtää varattomuus pankeista kansallisille rahastoille. Pankkien velat muuttuivat aidoiksi veloiksi ja budjettivajeiksi. Nyt yllättäen ovatkin valtiot hakemassa ’tukiaisia’ ja ne saadaan sitovilla ehdoilla. Sen sijaan että pankit menisivät konkurssiin niin nyt menevät valtiot.
John Perkins kertoo kirjassaan (Confessions of an Economic Hit Man) kuinka ’kolmas maailma’ on viimeisten vuosikymmenien aikana pakotettu ikuiseen velkaorjuuteen. Velkoja ei voida koskaan maksaa pois vaan ne määräajoin uudistetaan ja joka kerta velkataakka kasvaa IMF :n sanelun mukaan. Finanssisysteemin romahduttamisen ja ’liian suuria kaatumaan’ juonittelun jälkeen banksterit ovat (Caesarin tavoin) ’ylittäneet Rubicon’: ’hit-man (palkkamurhaaja) – agenda’ toimii nyt ’ensimmäisessä maailmassakin’.
EU:ssa ensimmäinen kuolevien maiden joukko on ns. PIGS – Portugal, Irlanti, Kreikka, ja Espanja. Harha, että PIGS maat voisivat selviytyä tukiaistaan pankeille perustuu oletukseen, että rajaton kasvu jatkuu. Mutta banksterit tietävät hyvin, ettei niin tapahdu. Luultavasti PIGS on pakotettu jättämään maksut ja samalla koko EU vajoaa ja hajoaa; kaikki kontrolloitua tuhoprojektia.
Kun valtio ajautuu velkaorjuuteen se lakkaa olemasta itsenäinen valtio, jota hallitaan omalla sisäisellä politiikalla.
Ja se ajautuu IMF –diktatuuriin ja kuten olemme nähneet kolmannen maailman ja nyt myös Euroopan kohdalla, tämä diktatuuri tarkoittaa köyhyyttä ja privatisointia. Hallitusten vastuut eliminoidaan tai privatisoidaan ja kansalliset varat myydään. Pala palalta kansallisvaltio on tuhottu ja lopulta hallitukselle jäävät tehtävät ovat poliisivoimien ylläpito ja verojen kerääminen bankstereille.
Todellisuudessa kansallisvaltioiden riisuminen alkoi paljon aikaisemmin kuin 2008. USA:ssa ja Britanniassa se alkoi 1980 Reaganin ja Thatcerin johdolla. Euroopassa se alkoi 1988 Maastrichtin sopimuksella. Globalisaatio kiihdytty prosessia kaikkine siihen liittyvine hankkeineen ja WTO:n perustamisineen. Tapahtumat 2008 jälkeen ovat vauhdittaneet asiaa joka oli jo kauan vireillä.
Romahdus, tukiaiset ja totaali epäonnistuminen tehokkaiden uudistusohjelmien luomisessa ovat selviä signaaleita: systeemi saa romahtaa täysin ja tehdä tilaa jo valmiina olevalle ’ratkaisulle’.

Kun kansallisvaltiot on tuhottu niin uusi globaali hallinto tulee tilalle ja kuten näemme WTO :n, IMF:n ja Maailmanpankin kohdalla, uusi globaalinen systeemi ei teeskentele demokratialla: järjestys määräytyy autokraattisesti globaalien byrokratioiden muodossa joiden takana on suoraan tai epäsuorasti banksterieliitti.
 
Kirjassaan Köyhyyden globalisointi  (The Globalization of Poverty) Michel Chossudovsky selvittää kuinka globalisaatio ja IMF :n toiminta loivat massiivisen köyhyyden kolmanteen maailmaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Kuten voimme nähdä on tämä dramaattinen köyhyysilmiö nyt ylittänyt Rubiconin.
Tässä uudessa maailmanjärjestyksessä ei ole vaurasta keskiluokkaa. Uusi hallinto muistuttaa entisiä kuninkuuden ja orjuuden aikoja (Ancien Régime). Banksterit ovat uusi kuningasperhe ja muu maailma heidän hallintansa alla.
Teknokraatit, jotka johtavat globaaleja byrokratiakoneistoja ja virkamiehet, jotka näyttelevät poliitikkoja kansallisvaltioiden jäänteissä, ovat etuoikeutettu yläluokka. Loput meistä, siis ylivoimainen enemmistö, saa toimia köyhinä maaorjina mikäli onnistuvat pysymään hengissä romahduksen jälkeen.
"Tänään amerikkalaiset ovat raivoissaan jos YK lähettäisi joukkoja Los Angelesiin turvaamaan järjestystä, mutta huomenna he ovat iloisia siitä. Näin olisi erityisesti jos heille on kerrottu, että on olemassa ulkoinen joko todellinen tai keksitty, heidän olemassaoloaan uhkaava vaara. Silloin kaikki maailman kansat rukoilisivat maailman johtajia pelastamaan heidät pahuuden voimilta. Asia jota kaikki pelkäävät on tuntematon. Siksi kun toimitaan näin, ihmiset ovat valmiita luopumaan vapaaehtoisesti oikeuksistaan kun heidän hyvinvointinsa takaa maailmanhallitus."
Henry Kissinger speaking at Evian, France, May 21, 1992 Bilderbergers meeting

Vapauden loppu – globaalin tyrannian oikeuttaminen
Neljän viime vuosikymmenen aikana olemme saaneet nähdä vallanvaihdoksia vanhasta uuteen globaaliseen. Vanhassa ensimmäisen maailman valtiot olivat suhteellisen demokraattisia ja vauraita kun taas kolmas maailma sai kärsiä poliisivaltiotyranniasta, massojen köyhyydestä ja hyväksikäytöstä.
Kuten aiemmin todettiin on muutosprosessia kuvailtu ’Rubiconin ylittämisenä’ – tarkoittaen sellaisten poliittisten toimien ja käytäntöjen, jotka aiemmin rajoittuivat koskemaan kolmatta maailmaa, tuomista ensimmäiseen maailmaan. (Rubicon on joki Italiassa, jonka diktaattoriksi valittu Julius Caesar lainvastaisesti ylitti 49 eaa. Senaatti murhasi hänet yhteisvoimin 23 tikariniskulla viisi vuotta myöhemmin tasavallalle liian vaarallisena miehenä)
Niinpä IMF –velkaorjuus ylitti Rubiconin ’romahdus – tukiaiset’ juonen muodossa ja nyt puolestaan massaköyhyys on ylittämässä Rubiconin IMF:in  luomilla säästötoimilla ja sen osake- ja velkakirjavallan voimilla.
Myös imperialismi on ylittänyt Rubiconin kun ensimmäinen maailma on otettu bankstereiden ja heidän byrokratiansa haltuun, uuden verkoston, joka on kaikkien kansallisten identiteettien ulkopuolella. Eikä suinkaan yllättäen myös poliisivaltiotyrannia on ylittänyt Rubiconin: kolmannen maailman köyhyystasoon pakottaminen vaatii kolmannen maailman kaltaista sortoa.
Globalisaation vastainen liike voidaan nähdä yleisen vastarinnan alkuna hallitusten vaihdoksille. Samoin poliisin reagointi Seattlen demonstraatioissa marraskuussa 1999 voidaan nähdä Rubiconin ylittämisenä poliisityrannian luomiseksi. Tämän reagoinnin valtava ja mielivaltainen väkivalta – käsittäen sellaista kuin ihmisten silmien aukipitäminen väkisin ja pippuriruiskutuksen niihin – oli ennenkuulumatonta väkivallattomia mielenosoittajia kohtaan ensimmäisen maailman kansojen keskuudessa.
Ironista kyllä tämä poliisin reagointi, varsinkin saadessaan laajaa huomiota, näytti vahvistavan anti-globalisaatio liikettä. Kun mielenosoitus laajeni ja vahvistui myös poliisin toiminta koveni ja muuttui väkivaltaisemmaksi. Samankaltainen ilmapiiri nähtiin Genovassa 2001 kun molemminpuolinen väkivalta alkoi muistuttaa siviilisotaa.
Tuolloin anti-globalisaatioliike hallitsi kansainvälisen lehdistön sivuja ja globalisaation vastustus sai suuret mittasuhteet. Näkyvä liike oli vain jäävuoren huippu ja näytti kuin todellinen radikaali kansanliike lännessä olisi ollut alkamassa. Liikkeen johto ajatteli kapitalismin vastaisesti ja ilmassa oli poliittista liikettä … tunne että jotain olisi tehtävissä ja valistunut kansanliike voisi onnistua muuttamaan tapahtumien kulkua.


Sitten kaikki muuttui 9.11.2001 kun tornit vedettiin alas. Anti-globalisaatioliike mukanaan itse globalisaatio katosi melkein kokonaan yleisestä tietoisuudesta sinä kohtalokkaana päivänä. Yhtäkkiä syntyi kokonaan uusi globaali skenaario, uusi mediasirkus …uusi vihollinen … uudenlainen sota … sota ilman loppua ja aaveita vastaan: sota terrorismia vastaan.
Aikaisemmin näimme kuinka suunniteltu pörssiromahdus syyskuussa 2008 mahdollisti tiettyjen, meneillään olevien hankkeiden nopeuttamisen kuten suvereenisuuden kitkemisen ja köyhyyden sisäänajon. Aivan samoin syyskuun 2001 tapahtumat mahdollistivat saman koskien siviilioikeuksien ja kansainvälisen lain hylkäämistä.
Jo ennen kuin tornit olivat romahtaneet ’Patriot Act’ oli valmiina paljastaen selkeästi, että poliisivaltio oli jo olemassa USA:ssa – ja Bill of Rights (kansalaisoikeudet) mitätön.
Ennen pitkää vastaavia ’antiterrorismi’ –lakeja on syntynyt kautta koko läntisen maailman. Jos jokin systeemiä vastustava liike nostaisi päätään – kuten tapahtui Kreikassa – voidaan mielivaltainen poliisivoima luoda vastarinnan tukahduttamiseen. Mikään kansanliike ei saisi häiritä bankstereiden hallitustenvaihtomallia. Globalisaation vastainen liike oli huutanut: ’tätä on oikea demokratia’. 9/11 oli bankstereiden vastaus: ’tätä on todellinen sorto’.
9/11 tapahtumat johtivat heti Irakin ja Afganistanin sotiin ja auttoivat luomaan ilmapiirin joka salli suvereenien valtioiden miehityksen toinen toisensa jälkeen. Kansainvälinen laki voitiin hylätä yhtä helposti kuin siviilioikeudetkin. Aivan kuten kaikki esteet poliisitoimille poistettiin kotimaassa niin tapahtui myös geopoliittisten interventioiden kohdalla Mikään ei saanut olla bankstereiden hallitustenvaihtoagendan esteenä.
"Teknotroninen aikakausi pitää sisällään perinteisistä arvoista riippumaton eliitin dominoiman kasvavan yhteiskunnan kontrollin … tämä eliitti ei epäröi käyttää viimeistä modernia tekniikkaa vaikuttaakseen ihmisten käyttäytymiseen … Jatkuvat sosiaaliset kriisit, karismaattisten henkilöiden ilmaantuminen ja valtamedian käyttö ihmisten luottamuksen saamiseksi ovat portaita Yhdysvaltojen hitaassa muuttamisessa kontrolloiduksi poliisivaltioksi … Lisäksi on mahdollista – ja houkuttavaa – käyttää strategisiin poliittisiin päämääriin pääsemiseksi aivotutkimuksen ja käyttäytymistieteiden hedelmiä."
Zbigniew Brzezinsky, Between Two Ages; America’s Role in teh Technetronic Era, 1970

Jälkikapitalistinen aika – uudet myytit ja uusi kulttuuri
2012 ei saata olla tarkka tai oikea aika (lähdeartikkeli on kirjoitettu vuonna 2011) mutta on vaikea nähdä loppupelin kestävän paljon sen ohi – ja maailmankaikkeuden mestarit rakastavat symboliikkaa kuten 911, KLA 007 ja muita. 2012 on täynnä symboleja kuten Mayan Calendar ja internet tulvii profetioita liittyen vuoteen 2012. Hollywoodista ei koskaan tiedä mikä mitäkin on ja palvelee.
Mikä tarkka ajankohta sitten onkaan, kaikki punaiset langat vedetään yhteen niin geo- kuin sisäpoliittisesti ja maailma muuttuu. Tulee uusi aika aivan kuten kapitalismi aristokratian jälkeen ja Pimeyden aika (Dark Ages) seurasi Rooman valtakuntaa. Jokaisella ajalla on oma struktuurinsa, oma taloutensa, omat sosiaaliset norminsa ja oma mytologiansa. Näiden täytyy olla johdonmukaisesti suhteessa toisiinsa ja niiden luonne riippuu kaiken perustana olevista voimasuhteista ja systeemin taloudellisista tekijöistä.
Aina kun aikakausi muuttuu menneestä tulee demoni uudessa mytologiassa. Edenin puutarhatarinassa käärmeestä – monoteismiä edeltäneen pakanuuden kunnioitetusta symbolista – tuli demoni. Euroopan kansallisvaltioiden syntyessä katolisesta kirkosta kun protestanttisuus tuli käyttöön. Kun tasavallat kehittyivät, oli monarkkien demonisointi tärkeä osa muutosta.
2012 jälkeisessä maailmassa demokratia ja kansallinen suvereenisuus ovat demoneja mikä on tärkeää, jotta ihmiset saadaan hyväksymään mielivaltainen totalitarismi.
Noina pimeinä aikoina ennen ihmiskunnan siunauksellista yhdentymistä anarkia hallitsi maailmaa. Kansakunta saattoi hyökätä toisen kimppuun kuten villi saalistaja. Kansoilla ei ollut pitempää yhteenkuuluvuutta, äänestäjät vaihtoivat puoluetta yhtämittaa pitäen hallitukset koko ajan liikkeessä ja hämmennyksessä. Kuinka joku saattoikaan ajatella että kouluttamattomat kansat saattoivat hallita itseään ja johtaa monimutkaista yhteiskuntaa?
Demokratia oli pahansuopa kokeilu joka johti vain korruptioon ja kaoottiseen hallintaan. Kuinka onnellisia olemme nyt kun saamme olla tässä hyvin toimivassa maailmassa jossa ihmiskunta on vihdoin kasvanut aikuiseksi ja jossa ne joilla on paras taito tekevät koko maapalloa koskevat päätökset.

Kapitalismi on kasvua, liikettä ja muutosta
Sen alla arvot kuten kunnianhimo, aloitekyky ja kilpailuhenkisyys ovat suosiossa koska ne palvelevat sitä. Ihmisiä kannustetaan keräämään aina vaan lisää eikä koskaan pidä olla tyytyväinen siihen mitä omistaa. Kapitalismissa ihmisillä pitää olla annos vapautta ja annos varallisuutta jotta sen dynamiikka voi toimia.
Ilman vapautta ambitioita ei voida purkaa ja miten voi ilman varallisuutta tavoitella kertymää? Post-kapitalistisessa maailmassa kapitalistiset arvot ovat demoneja. Tämä on erittäin tärkeää jotta ihmiset saadaan hyväksymään köyhyys ja hallinto.

Kaiken pahuuden juuri on rahan ahneus, ja kapitalistinen systeemi oli vahvasti korruptoitunut ja tuhlaava. Markkinoilla vallitsi anarkia kun korporaatiot sokeasti metsästivät voittoja välittämättä inhimillisistä tarpeista ja planeetasta. Kuinka paljon terveempiä ovat meidän tuotantoketjumme tuottaessaan vain sen mitä tarvitsemme ja käyttäen vain sitä mikä on kestävää.
Kapitalismi ruokki ahneutta ja kulutusta; ihmiset taistelivat toisiaan vastaan selviytyäkseen siinä oravanpyörässä. Kuinka paljon viisaampia olemme nyt kun elämme annoskiintiöissämme ja hyväksymme meille laaditut tehtävät mitä ne sitten ovatkaan palvellessamme ihmiskuntaa.
 
Tässä vallanvaihdoksessa joka astuu voimaan kapitalismin jälkeen, näemme tietoisen ekonomian, politiikan, geopolitiikan ja mytologian suunnittelun koordinoituna prosessina. Täysin uusi realiteetti avautuu, täysin uusi globaali kulttuuri. Kun siihen saavutaan niin kyky muuttaa kulttuuria on viimeinen voima. Vain yhden sukupolven aikana uusi kulttuuri tulee tavaksi elää. Entä mikä voisi olla tiellä hallituksen tuleville manipuloinneille, joita banksterien kuninkaallinen perhe suunnittelee?
Siitä asti kun koulutus alkoi, valtio ja perhe ovat kilpailleet lapsuuden aikaisen ehdollistamisen kontrollista kun juuri lapsuudessa kulttuuri siirretään seuraavalle sukupolvelle.
Post-kapitalistisessa tulevaisuudessa näemme ehkä sosiaalisen kontrollin lopullisen ratkaisun kun valtio monopolisoi lasten kasvatuksen. Näin eliminoidaan vanhempi – lapsi suhde yhteisöltä ja ylipäätään perhekeskeisistä siteistä. Enää ei ole sukulaisia, vain mehiläisparven tovereita. Perheestä tulee tai tehdään demoni. Irlannissa on jo päivittäisiä TV–mainospätkiä joissa dramatisoidaan lasten kärsimystä joita käytetään hyväksi tai laiminlyödään vanhempien toimesta.
Kuinka pelottava olikaan vanha aika kun epäpätevät ja kouluttamattomat vanhemmat saivat omistaa herkät ja haavoittuvat lapsensa … suljettujen ovien takana neurooseineen, riippuvuusongelmineen tai perversioineen. Kuinka tämä patriarkaalisen orjuuden jäänne, tämä turvallisen kodin naamioitu lasten hyväksikäyttöluola, saattoi olla elossa niin kauan ilman että siihen reagoitiin?
Kuinka paremmin kaikki onkaan nyt kun lapset kasvatetaan tieteellisesti pätevien toimesta ja heille opetetaan kuria ja terveitä arvoja.

 

Blogikirjoittajan kommentti:
Tämä oli yksi merkittävimmistä lukemistani artikkeleista. Se paljastaa kuinka suurten ja vaikeiden asioiden edessä ihmiskunta on yrittäessään pelastaa ihmisoikeuksiaan ja kovalla työllä hankittua vapauttaan, jotka nekin ovat hyvin rajallisia jo nyt.
Lokalisaatio ja yhteinen ruohonjuuritason ’samaan hiileen puhaltaminen’ ovat ainoa ratkaisu ongelmiin. Mitä enemmän on hajontaa ja vastakkain asettumista (keskenään ’näennäisriiteleviä’ puolueita) ihmisten kesken sitä helpompi meidät on alistaa.
Ihmiskunnan on pakko– aivan kuten Rooman senaatin aikoinaan Caesarin tyrannian edessä – yhdentyä nykyisten ’caesareidensa’ edessä voittaakseen alistajansa.
Kaiken perustana on oltava itsenäisyys, niin yksilö- kuin kansakuntatasolla. Ilman sitä ja siihen nojaavaa yhteistyötä olemme aina jonkun ryhmän välineitä vailla mahdollisuutta päättää yhdessä yli puoluerajojen arvomaailmastamme ja oikeuksistamme.

Blogin kirjoittaja Seppo KJ Utria on eläkkeellä oleva psykiatri ja sosiologian asiantuntija.

Lähteistys:

Vapauden ja itsemääräämisoikeuden loppu - globaali poliisivaltio - Osa 2

Siitä asti kun Euroopan ekspansio alkoi 1492, maailmanjärjestys määräytyi enemmän kuin neljän vuosisadan ajan kilpailevan imperialismin kautta: Euroopan kansat kilpailivat siirtomaista ja talousalueista.
Blogiteksti: Seppo KJ Utria
22.1.2015, Verkkomedia.org
Lue myös: Blogisarjan ensimmäinen osa (16.1.2015)

Vapauden ja itsemääräämisoikeuden loppu - globaali poliisivaltio - Osa 2
Sodat Euroopan kansojen välillä olivat yksi tämän kilpailun ilmentymä. Sotia syntyi määrävälein kun jokin valta uskoi voivansa laajentaa imperialistista valtaansa toisen kustannuksella. Artikkeli on Richard K Mooren kolmiosaisen julkaisun viimeinen eli kolmas osa.

”Salli minun kontrolloida kansakunnan valuuttaa niin en välitä siitä kuka säätää sen lait.” – Mayor Amschel Rothschild

Kaikenkattava ylivalta ja hallitustenvaihtojen projekti

Pax Americana & Bretton Woods: hallitustenvaihdon edelläkävijät
Täysin erilainen maailmanjärjestys luotiin toisen maailmansodan jälkeen. Sen perustana olivat Bretton Woods instituutiot (UN, IMF, Maailmanpankki, …), Euroopan erillisten suurvaltojen hajottaminen ja Pax Americana.
Tämä uusi maailmanrakenne voidaan kuvata kollektiivisena imperialismina, jossa Pentagon oli laillinen likaisen työn tekijä kolmannessa maailmassa läntisen pääoman hyväksi. Tämä uusi globaali hallintamalli avasi tien historian suurimmalle kasvuperiodille poistaen samalla motivaation Euroopan maiden välisiltä sodilta.
Tämä mallin muutos ei vain tapahtunut vaan se oli tietyn toiminnan tulos. Sodanjälkeinen malli suunniteltiin ja muotoiltiin sarjassa kokouksia, jotka järjesti kourallinen CFR–valittuja presidentti Rooseveltin toimesta. CFR (Council on Foreign Relations) on keskuspankkien salaliiton poliittinen tutkimus- ja kehitysorganisaatio ja sodanjälkeinen maailmanjärjestys suunniteltiin palvelemaan keskuspankkien etuja.
Uusi hallintomalli esitettiin PR-mytologian (Public Relations) avulla: imperialismi on kuollut; maailman kansat on vapautettu; demokratia leviää; talouden kehitys nostaa jokaisen elintasoa.
Todellisuus oli aivan muuta: imperialismia jatkettiin entistä tehokkaammin ja systemaattisemmin; vaikka kansat olivat vapaita siirtomaavallasta, niin niitä voitiin helposti horjuttaa ja synnyttää epävakautta mikäli ne eivät toimineet Lännen intressien mukaan; demokratia oli enemmän poikkeus kuin sääntö uusissa itsenäisissä valtioissa; laaja taloudellinen hyväksikäyttö ja köyhyys jatkuivat kuitenkin paljolti kuten siirtomaavallan aikanakin.
Tästä sodanjälkeisestä ajasta tuli sen oman menestyksensä uhri. Se oli niin tehokas ja niin maailmanlaajuinen, että se pian törmäsi koviin ympäristön asettamiin rajoihin. 1970 selvisi, että sodanjälkeinen kasvukone oli menettämässä puhtinsa. Ei vain siksi etteikö kasvu voisi jatkua vielä hetken aikaa vaan investointien tuoton alkaessa heiketä.
Nousun ja laskun syklit ovat aina hallinnet kapitalismin historiaa. Pankkimafia tai -kopla tekee rahaa sijoituksista ja lainoista noususuhteen aikana ja aloittaa ryöstön ja pikamyynnin kun kasvu lakkaa ja kasvattaa omistussalkkuaan pilkkahintaan vararikon aikana.
Sodanjälkeinen kasvusykli oli huipussaan 1970–luvulla ja uusliberaali ryöstö alkoi 1980–luvulla ja olemme nyt alhaalla kun suuria varoja siepataan alehintaan IMF:n valtuuttaman yksityistämisen, privatisaation, avulla.
Ennen konkurssi oli aina tilapäinen. Aina oli olemassa uusia maailmoja valloitettavaksi, tie avata uusi ja suurempi kasvukierre. Nyt kun ympäristön asettamat rajat ovat tiukentuneet ei uusi suuri kasvuaalto ole enää mahdollinen.

”Olemme globaalin kapitalismin taitekohdassa. Se mitä nyt tarvitsemme on suuri kriisi ja kansakunnat hyväksyvät Uuden Maailmanjärjestyksen (NWO). – David Rockefeller


Kapitalismin jälkeinen hallitustenvaihtohanke
Kukaan ei ole paremmin tietoinen tästä kasvusyklin lopusta kuin pankkimafia. David Rockefeller oli itse Rooman Klubin pääperustaja, joka julkaisi teoksen Kasvun rajat jo 1972. Siitä lähtien ellei jo aiemmin suunnitelmia ja valmisteluja on tehty tulevaa ja ei kasvuun perustuvaa hallintaa varten ’bankstereiden’ peukalon alla.
Kuten ensimmäisessä osassa todettiin, uusi globaali järjestelmä perustuu keskitettyyn maailmanhallintoon, jonka muodostavat YK , IMF, Maailmanpankki, WTO, WHO ja IPPC.
Nämä laitokset ovat vastuussa pankkiirikoplalle ilman mitään demokraattista ohjausta. Uusi järjestys tarkoittaa, että koko maailmasta tulee pankkiirikoplan, uuden globaalin kuninkaallisen perheen, yksityinen lääni. Kyse on paluusta ennen Valistuksen aikaa vallinneeseen Vanhaan Hallintoon ja, kuten sodanjälkeisellä hallinnolla, tällä uudellakin on oma PR-mytologiansa, joka ei vastaa todellisuutta.
Kuten tämän artikkelisarjan toisessa osassa ’The Great Carbon Credit Deception’ kuvataan, uusi ekonominen malli perustuu kontrolloituun resurssijakoon ja se on jo alkanut ’hiilidioksidi luotolla’. Rajallisella planeetallamme resurssipohjainen talous on toki järkevää mutta ei sellainen, jota kontrolloidaan siksi että voidaan kontrolloida maailman kansoja.
Part 2: The Great Carbon Credit Deception

Toisen maailmansodan aiheuttama yleinen tuho ’pohjusti rakennustyömaata’ niin, että uusi sodanjälkeinen maailmanjärjestys voitiin luoda. Nyt ’kopla’ systemaattisesti muokkaa rakennushankkeensa ulkoasua uudelleen mahdollistaakseen jälkikapitalistisen maailmanjärjestyksen.

”Tietenkin on meneillään luokkasota mutta minun luokkani, rikkaat, on se joka käy sotaa ja me voitamme.” – Warren Buffet


Kaikenkattava ylivalta
Kuten Warren Buffet letkauttaa, olemme luokkasodassa. Ja hallitusten vaihtohanke on se pankkiirikoplan sotahanke, jolla saavutetaan totaali ja kestävä voitto ihmiskunnasta.
On tärkeää, että me, jotka olemme 99% alaluokka, tajuamme olevamme määrätietoisen hyökkäyksen kohteena. Ja on tärkeää, että tajuamme modernin sodankäynnin ydinajatuksen: kaikenkattava ylivalta. Se tarkoittaa kaiken (totaalista) kontrollia ja meidän on tajuttava ne monet keinot, joilla siihen pyritään.
Olemme nähneet tämän ylivallan toimintamallin esim. Irakissa, jossa ensin ilmapuolustus tuhottiin, sitten viestintärakenne, sitten kuljetus jne. niin, että kukin osa-alue vuorollaan otettiin hallintaan. Sen kaltaisessa sotilaallisessa hankkeessa yleinen mielipide on myös valloitettava ja hallinta sen suhteen toteutettiin väärän journalismin, mediapropagandan ja viranomaisten valheiden avulla.
Hallitusten vaihtohanke – luokkasota – pitää sisällään monia alueita joilla ylivalta on saavutettava ja pidettävä.

Venäjä ja Kiina
Venäjä ja Kiina ovat varsin erikoinen tapaus. Ne tekevät yhteistyötä tiiviisti ajaessaan kansallisia etujaan (multipolarismi) koplan suunnitelmia (hegemonia) vastustaen ja pyrkien samaan aikaan saamaan mahdollisimman suuren hyödyn globaaleista markkinoista.
Niiden tavoite on stabiili moninapainen maailma ja ne ovat luoneet SCO:n (Shanghai Cooperation Organisation) ja BRICS –maiden liiton. Kokonsa, vaurautensa ja sotilaallisen iskukykynsä takia ne muodostavat vakavan geopoliittisen esteen koplan keskitetylle globaalihallintohankkeelle.
Kaikenkattavaa dominointia yritetään toteuttaa Venäjää ja Kiinaa vastaan monilla eri alueilla. Yksi näistä on epävakaisuuden luominen, erityisesti Venäjän kohdalla.
Venäjä koki kovan iskun kun NL hajosi, jota Brzezinskyn mukaan CIA edisti Afganistanin ja Neuvostoliiton välisellä sodalla. Sota rasitti maan taloutta ja avasi Jeltsinin, lännen agentin, tien valtaan ja joka teki kaikkensa tuhotakseen Venäjän talouden. Myöhemmin on ollut CIA:n sponsoroimia ’värivallankumouksia’, joilla on pyritti liittämään Venäjän naapurimaita Länteen.
Sotilaallisella puolella USA on saartanut Aasian sotilastukikohdillaan ja ohjusten torjunta-asemillaan kehittäen samaan aikaan avaruuteen sijoittuvia ja muita ’hi-tech’ järjestelmiä. Kaikkeen tähän kuuluu ensi-iskuvalmius, joka mahdollistaisi ensi-iskun ilman tehokasta vastaiskua.
Kiina tarvitsee öljyä ja muita raaka-aineita kasvavan taloutensa takia. Varmistaakseen tämän se on tehnyt investointeja ja pitkän tähtäimen sopimuksia erityisesti Afrikan kanssa. Reaktiona tähän USA on perustanut AFRICOM:n, jonka tarkoitus on mitätöidä Kiinan projekteja paikallisten hallitusten vaihdoilla kuten näimme Libyassa. Nämä toimet ovat selkeitä hyökkäyksiä Kiinan strategisia etuja kohtaan.
AFRICOM hankkeet ja saartamisohjelmat ovat sotaa edeltäviä toimia ja Venäjä sekä Kiina tietävät tämän. Venäjän ja Kiinan on pysyttävä suvereenisina tai muuten sotilasvoimaa käytetään niiden nujertamiseen kilpailevina voimina.
Näin valmistellaan tavalla tai toisella hallituksen vaihdoshanketta Venäjän ja Kiinan kohdalla.


Kolmas maailma
Kuten John Perkins kirjassaan Confessions of an Economic Hit Man tuo esiin, on kolmas maailma ollut pitkään aggressiivisen velkakoukun hyökkäyksen alla. Ehtona sille, että kansat saavat IMF:n rahoituspaketteja on, että niiden on sopeutettava järjestelyihin, jotka avaavat maan varojen yksityistämisen ja lopulta saattavat ne välittömän rosvohallinnan alle IMF:n avulla.
Niissä tapauksissa joissa tämä ei ole toiminut, hallitusten vaihto on ajettu läpi sodalla kuten Irakissa, Afganistanissa ja viimeksi Libyassa. Syyria, Iran, Venezuela ja Pohjois-Korea ovat jo samalla listalla kunhan Pentagon katsoo ajankohdan sopivaksi.
Erilaisia tekosyitä esitetään vastaavien hankkeiden läpiviemiseen läntisten kansojen keskuudessa. Irakissa joukkotuhoaseita, Libyassa käytettiin valheellisia syytöksiä Gaddafin siviilipommituksista; Iranissa taas väitteitä, että maa olisi kehittämässä ydinaseita. Ja aina näissä hallitusten vaihtohankkeissa on kyse ’humanitaarisista interventioista’.
Näin rakennustyömaa hallitusten vaihdoksille etenee kolmannessa maailmassa.

Länsimaat
Läntisten maiden hallitukset ovat jo kauan olleet korruptoituneita ja viekoiteltuja uusliberaalin globalisaation ’soittokunnan vaunuun’, joka on systemaattisesti heikentänyt Lännen talouden elinvoimaa ja jonka vapaakauppalait ovat heikentäneet maiden suvereenista hallintoa. Niinpä lännen tuotantokapasiteetti on hiipunut ja kansakunnat ovat tulleet riippuvaisiksi globaalista taloudesta selviytyäkseen.
Samaan aikaan kopla on käyttänyt Trilateraalista Komissiota ja Bilderberg–ryhmää ajaakseen lännen johdon pankkiirikoplan agendan palvelijoiksi. Olemme tulleet tilanteeseen, jossa kandidaatit kuten esim. Sarkozy ja Merkel valitaan Bilderberg-kokouksissa virkaansa hyvin rahoitettujen poliittisten kampanjoiden avulla.
Tämä kaikki johti suunniteltuun talousromahdukseen 2008. Sen sijaan että olisi toimittu järkevästi – se olisi merkinnyt velkaantuneiden pankkien ajoa konkurssiin Islannin malliin – aivopestyt tai indoktrinoidut johtajat hyväksyivät absurdin ’liian suuria kaatumaan’ -opin ja alistuivat maksamaan tukiaisia pankeille.
Yleisölle kerrottiin, että romahdus oli vain maksuvalmius-kriisi, mutta sisäpiiri tiesi, että todellisuudessa koko pankkisysteemi oli varaton. Kansoilla ei olisi ollut varaa tukiaisiin.
Tämä pankkien vararikko muutettiin siis lännen rahastojen vararikoksi. Ja kun tässä oli onnistuttu, kopla alkoi välittömästi ottaa lännen valtioita agenttiensa hallintaan, ensin Irlannin ja sittemmin Kreikan, Italian ja Espanjan. Tukiaishuijauksen avulla taloudellinen ’hit-man (palkkamurhaaja) agenda ylitti Rubiconin’ kolmannesta maailmasta länteen johtaen valtavaan köyhyyteen ja privatisointiin.
Saksa on ollut kestävin näitä epävakautushankkeita vastaan ja on onnistunut säilyttämään vahvan talouden ja tuotantosektorin sekä tuottoisan vientikaupan. Samaan aikaan maan pankit ovat investoineet rajusti hukkuviin pankkeihin ja vararikkoon ajautuneiden Euroopan maiden osakkeisiin kun globaali talous jatkaa alamäkeään.
Saksa tulee vähitellen, mutta väistämättä alas muun Euroopan mukana.
USA näyttää toistaiseksi olevan tämän skenaarion ulkopuolella dollarin jatkaessa ’de facto’ reservivaluuttana (tilanne 2011). Mutta todellisuudessa maa on täysin konkurssissa tähtitieteellisine budjetteineen ja kauppavajeineen. Pitääkseen kaiken kasassa FED painaa rahaa yötä päivää ja maa pärjää dollarin ollessa reservivaluutta.
Mutta matto voidaan vetää talouden alta milloin tahansa koplan niin halutessa.
Tässä on muistettava kuinka vuoden 2008 romahdus toteutettiin. Heikkoudet tai haavoittuvuus oli ollut jo pitkään olemassa mutta ne salattiin kun pankit saattoivat pimittää kirjanpidossaan tosiasian, että ’myrkylliset’ varat olivat terveitä.
BIS-pankki (Lännen keskuspankkien keskuspankki, Bank for International Settlements, Basel) vasta avasi korkin julistaessaan ’mark-to-market’ –säännön – myrkylliset varat oli kirjattava todellisen markkina-arvon mukaan. Ja niin koko korttitalo romahti hetkessä.
On olemassa vastaava korttitalo, joka voitaisiin nyt romahduttaa milloin vain. On 300 triljoonaa paperidollaria (tilanne vuonna 2011), jonka arvo on sidottu derivaattoihin ja luottokelvottomiin vaihtokauppoihin. Korkki voidaan poistaa milloin kopla vain haluaa.
Niinpä on pakko vain kiristää sääntöjä ja pakottaa pankkeja ja investoijia pysymään johdannaisissaan (derivaatoissa). Kun tämä tapahtuu ei mistään löydy noita 600 triljoonaa dollaria kun maailman vuotuinen GDP on vain 65 triljoonaa dollaria. Lopullinen ja totaalinen maailman talouden romahdus tapahtuu hetkessä vieden dollarin mukanaan.
Näin siis hallituksen vaihdoksen rakennustyömaa etenee Lännen valtioiden kohdalla.


Lännen julkinen mielipide
Vaikka kopla on valmis käyttämään mitä tahansa voimaa päämääriensä saavuttamiseen mukaan lukien suuret sodat, se ei koskaan luota vain voimaan. Aina etsitään tietä saada Lännen kansojen mielipide sitoutumaan sen tavoitteisiin.
Niinpä sotilaalliset interventiot kuvataan ’humanitaarisina’, tukiaiset ’valitettavan välttämättöminä’ ja köyhyys ’tienä uuteen kasvuun’. Näitä vääriä käsityksiä tyrkytetään ihmisille koplan kontrolloiman massamedian kautta ja hallitusten virkamiesten valheilla.
Nämä toimet ovatkin onnistuneet valtaosin ja Lännen väestöt ovat vastahakoisesti hyväksyneet suunnitellun alasajon. Kuitenkin sen alkaessa koskettaa yhä suurempia ihmismääriä yleinen mielipide muuttuu vihaisemmaksi ja ihmiset turhautuvat asioiden tilaan (tämä on jo aistittavissa levottomuuden kasvuna).
Mediapropaganda ja viralliset valheet eivät onnistu neutraloimaan kasvavaa kiukkua. Tulee houkutus ajatella, että kopla menettää otettaan eikä onnistu myöskään yleisen mielipiteen manipuloinnissaan.
On kuitenkin muistettava että koplan strategia on nyt erilainen. Aiemmin se median ja hallitusten valheilla etsi tukea sille, jota se kontrolloi: kapitalismille ja Lännen hallituksille. Nyt agendana on tuomita kapitalismi ja kansalliset hallitukset ja korvata ne uudella keskitetyllä ja kasvuun sitoutumattomalla hallinnolla.
Ihmisten kiukku ja turhautuminen ruokkii tätä agendaa mikäli sitä säädellään ja ohjataan oikealla tavalla. (Vaarana on, että meilläkin jo koplan agendan mukainen hallitus vaihdetaan uuteen, joka ei eroa entisestä kuin uusilla nimillä eikä kansa saa haluamaansa. / oma lisäys.)
Kaava on sama vanha: ’ongelma – reaktio – ratkaisu.’ Sillä kaavalla juuri FED luotiin 1913. Ensin koplan agentti JP Morgan tuotti ongelman (ajojahdin pankkeja vastaan), ja sitten kopla odotti kansan reaktiota (’jotain on tehtävä’ kiukku) ja lopulta tarjottiin ratkaisua (koplan FED pankkia). Kun ihmiset alkoivat tajuta, että ratkaisu oli pahempi kuin ongelma, oli jo liian myöhäistä.
Hallitusten vaihtohankkeessa synnytetty ’ongelma’ ei tarkoita vain taloudellista kriisiä vaan myös sitä faktaa, että pankit ovat vastuussa kriisistä ja etteivät hallitukset tee mitään vaimentaakseen sitä. Odotettu ’reaktio’ ei siis ole vain se, että ihmiset vaativat ’jotain tehtävän’ vaan he vaativat, että jotain on tehtävä korruptoituneiden ja epäpätevien hallitusten suhteen, ja että jotain on tehtävä pankkien ja korporaatioiden vallalle. Odotettu reaktio on siis ihmisten vaatima hallitusten vaihto.
(Vaatimus voidaan toteuttaa, mutta vain koplan ehdoilla. Kopla voi uhata ’poistavansa korkin’ ja jatkaa pelottelupolitiikkaansa ellei se saa haluamaansa hallitusta. Kopla voidaan kaataa tai pakottaa antamaan periksi vain hyväksymällä romahdus jolloin sen omakin kohtalo tulee uhatuksi. / oma lisäys)
Päästäkseen toivomaansa kopla suunnittelee ovelia mielenhallinnan tekniikoita, ’psy-ops’ juttuja, internetissä ja ruohonjuuritasolla. Yksi parhaista näkemistäni  oli Zetgeist -YouTube video. Ensin innostuin siitä koska ensimmäinen video antaa hyvän kuvan aikamme paholaisista ja se on hyvin ammatillisesti tehty eikä se säästele iskujaan mitä tulee ’false-flag’ operaatioihin, pankkiirien valtaan ja hallitusten korruptioon. Ajattelin: Vau, tämä on herätyshuuto joka toimii.
Kuitenkin illuusioni romahti pian kun jatko-osa (Addendum) ilmestyi. Kun Zeitgeist on esimerkki ’ongelman esiintuomisesta’, niin jatko on esimerkki reaktion kanavoimisesta, jossa visio on sci-fi teknokraattinen tulevaisuus erilaisine kuvioineen.
Tulevaisuus on monokulttuuri, jossa keskitetty teknokraattien ryhmä tekee päätökset ja jossa jopa ehdotetaan, että globaali päätöksenteko pitäisi tehdä tietokoneilla. Kantaa ei oteta siihen kuka valitsee teknokraatit eikä niiden kohtaloon, jotka eivät taivu tähän visioon. Kyse on pelottavasta visiosta mutta monet ykkösosan koukkuun jääneet voivat helposti omaksua tämän vision.
Zeitgeist on elossa ja laajalle levinnyt. Se on hyvä esimerkki ’ongelma–reaktio–ratkaisu’ – mallista käytännössä. Ne jotka ovat ajautuneet sisään liikkeeseen ovat innokkaita hylkäämään nykyisen systeemin ja varmaan nopeasti ottavat vastaan koplan uuden maailmanjärjestyksen kun se myydään oikean tai sopivan propagandan muodossa.
Toinen internetin psy-op on ’Anonymus-liike’ joka houkuttelee niitä, joilla on anarkistisia taipumuksia. Se perustuu nykyisen systeemin totaaliseen torjuntaan julistaessaan sille sodan. (Enemmän siitä ja Occupy -liikkestä alkuperäisessä lähdeartikkelissa.) Näin rakennustyömaa on vireillä hallitusten vaihdolle mitä lännen julkiseen mielipiteeseen tulee.
“ANONYMOUS declares war on the system! JOIN THE RESISTANCE!”

Muutoksen hallinta
Aivan kuten vanha systeemi järjestelmällisesti riisuttiin, niin toteutetaan myös muutosprosessia kohti uutta hallintoa yllä kuvatuin keinoin ja muutosprosessi on koko ajan meneillään.
YK on tietenkin muotoiltava uudelleen. Yleiskokous on aivan liian demokraattinen koplan työkaluksi ja YK:n turvallisuusneuvostoa rasittaa ärsyttävä veto-oikeus. Jo nyt USA painostaa muutokseen, jossa valta keskittyy YK:n pääsihteerille. Kun Venäjä ja Kiina ovat ulkona kuvasta on koplan helppo toteuttaa mitä tahansa heille sopivia uudistuksia ja mahdollistaa koplan politiikan sanelu ilman rajoituksia.
USA on ollut jo pitkään koplan vallassa sen omistaman FED:n kautta, jolla rahanpainokoneet, joilla täysin korruptoitunutta poliittista systeemiä voidaan kontrolloida. Presidentti John F. Kennedy teki kelpo yrityksen palauttaa valtion suvereniteetti, mutta eliminoituaan hänet kopla vain kiristi otettaan. USA ja erityisesti Pentagon sekä CIA ovat toimineet koplan työkaluina sen pyrkiessä maailmanherruuteen.
EU on koplan luomus alusta alkaen ja sen perusteet Maastrichtin, koplan kontrolloimien talousministereiden, ei valtioiden päämiesten, toimesta tehdyssä sopimuksessa. EU:n tarkoitus on ollut auttaa Euroopan siirtymistä uuteen maailmanjärjestykseen nakertamalla kansallisen itsenäisyyden pohjaa ja saattamalla se koplan hallitseman Brysselin byrokraattiseen kontrolliin.Kun taloudellinen lama tai romahdus dramaattisesti kasvaa, yhteiskuntien levottomuus tekee samoin. Siksi lännen kansojen tiukka alistaminen on tarpeen jotta muutoshanke voi toteutua. Erilaiset false flag ’terroristi’ tapahtumat, kuten 9/11 ja Lontoon metro pommi-iskut, toimivat tekosyynä tiukentaa poliisivalvontaa, joka mahdollistaa alistamisen.
Vastaavat false-flag tapahtumat ovat antaneet oikeutuksen moniin sotilaallisiin sekaantumisiin, joita on tarvittu kun toteutetaan rakennushanketta kolmannessa maailmassa.
Onko muunlainen tulevaisuus mahdollinen?
Aika on käymässä vähiin mikäli me ihmiset aiomme tehdä jotain asioiden hyväksi.
Kollektiivinen aktivistienergiamme on varmaan herännyt kuten Arabikevään kansannousut, Occupy-liike ja erilaiset Euroopassa nähdyt protestit kertovat. Mutta meidän on löydettävä uusia keinoja, joiden avulla purkaa energiaamme mikäli haluamme olla tehokkaita.
Velvollisuutemme täällä lännessä on luoda erilainen tulevaisuus mikäli sellainen ylipäätään on olemassa. Niin kauan kuin länsi ja sen mahtava sotakoneisto on koplan kontrollissa on vain vähän toivoa siitä, että muu maailma voisi asioita muuttaa.
Tämän artikkelisarjan tarkoitus on ollut auttaa meitä ymmärtämään edessä olevan tehtävämme suuruusluokka kun haluamme erilaista tulevaisuutta. Ennen muuta meidän tulee ymmärtää se, että protestoiminen sen määrästä riippumatta ei auta. Vallassa olevat eivät välitä siitä tai eivät kuuntele. Ja mitä sitten teemmekin sen on perustuttava väkivallattomaan vaihtoehtoon koska vallassa olevat ovat hyvin valmistautuneita tukahduttamaan kaikenlaisen väkivallan nousun.
Tämä artikkelisarja ei pyri esittämään tarkemmin keinoja, joita tarvitaan koplan vallan voittamiseen. Mikäli nämä artikkelit ovat auttaneet ymmärtämään ongelmia niin toivon niiden myös rohkaisevan sinua ajattelemaan miten ongelmat voitaisiin voittaa.
Oma ajatukseni on, että meidän toimemme ja visiomme tulevasta on perustuttava lokalisointiin ja yhteiseen osallistumiseen. Globalisaatio ja massamedia ovat eliitin luonnollinen kenttä.
Yhteisö ja ’kasvoista kasvoihin’ kommunikointi on kansalaisten luonnollinen kenttä. Kun jätän teidät totean, että olemme kaikki tässä yhdessä: vasen ja oikea ovat harhoja, joiden avulla meitä puijataan ja pidetään toisistamme erillään.

Richard K Moore, an expatriate from Silicon Valley, retired and moved to Ireland in 1994 to begin his ‘real work’ – trying to understand how the world works, and how we can make it better. Many years of researching and writing culminated in his widely acclaimed bookEscaping the Matrix: How We the People Can Change the World (The Cyberjournal Project, 2005)
This article is Part 3 of a series. Part 1: The Elite Plan for a New World Social Order:
Part 2: The Great Carbon Credit Deception
:

Blogistin kommentti:
Jätin osan artikkelia kääntämättä, mutta kaikki oleellinen on sanottu. Ja on todettava, että tämä ei ollut ollenkaan miellyttävää vaan monilta osin jopa ikävää luettavaa kuten osa 1:kin. Liian raakaa kaikessa totuudessaan.
Totuus on niin inhottava ja vastenmielinen, ettei sitä mielellään haluaisi kohdata. Siksi houkutus paeta on suuri vaikka pako viekin lopulta kaikkein varmimmin selliin.
Kuitenkin pitää muistaa, että jotain uutta valoa on alkanut tulla idästä sitten 2011, jolloin tämä artikkelisarja on kirjoitettu. Itä selvästi haluaa taistella tätä skenaariota vastaan ja – ainakin puheidensa mukaan – rakentaa  moninapaisen ja erilaisen maailman.
Siihen toivo on laitettava koska Lännessä tuota valoa ei paljonkaan näy, ainakaan vielä. Näyttäisi, että se kulkee tai pakenee peruuttamatta kohti omaa perikatoaan kansalaisten heräävästä vastustuksesta huolimatta. Surullista ja raivostuttavaa samanaikaisesti – mutta liiankin totta.
Nyt vielä voitaisiin yhteisvoimin erilaiseen ja kokonaisuudesta huolta pitävään agendaan sitoutumalla vaikuttaa asioihin mutta pian se on myöhäistä. Sitten alkaa vain tuska ja iso vaikerrus.

Blogin kirjoittaja Seppo KJ Utria on eläkkeellä oleva psykiatri ja sosiologian asiantuntija.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA on rakentanut Helsinkiin suuren vakoilukeskuksen. Suomen lähes ainoata virallista vaihtoehtomediaa edustava verkkomedia teki tästä jo jutun
Nyt hankkeesta kerrottiin laajemmin julkisuuteen kun Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Orreck kertoi enemmän tästä rakennushankkeesta. 
Tämä CIA:n vakoilukeskus on nimetty julkisesti suureksi innovaatiokeskukseksi ja se rakennetaan keskelle Helsingin kaivopuistoa ja kyseinen vakoilukeskus on valmistunut vuonna 2014.Tutkija Tom Engelhart kertoo, että hallinto on alusta asti salannut näiden uusien innovaatiokeskusten todellisen tarkoituksen eripuolilla maailmaa. Koska näiden käyttötarkoitus ei ole suurlähetystötoimintaan liittyviä millään tavalla, vaan ne liittyvät lähes kokonaan ulkomaalaiseen vakoilutoimintaan. 

Engelhartin mukaan näissä innovaatiokeskuksissa tulee toimimaan aktiivisesti henkilökuntaa CIA:sta, DIA:sta ja DCS:stä. Jokaisella vakoilukeskuksen työntekijällä tulisi kuitenkin olemaan myös virallinen diplomaattinen peitevirka. Lisäksi ns. kentälle lähetetään yli 1600 tiedonkerääjää, jotka ovat keskustiedustelupalvelu CIA:n kouluttamia ja tulevat työskentelemään erikoisoperaatioiden pääesikunnan kanssa.


Tässä nyt huomaamme, että informaatiosodan kiristyessä Pentagonissa jo panikoidaan niin paljon, että heidän on pakko perustaa vakoilukeskuksia eri puolille maailmaa. Toki Suomenkin kohdalla Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on säätänyt täällä jo ihan perustamisestaan asti ja pyrkinyt vaikuttamaan Suomen poliittiseen järjestelmään.


Suomen media ei kuitenkaan juuri tästä kyseisestä aiheesta ole paljoakaan puhunut. Ainoastaan 2010 vuoden syksyllä Suomen iltapäivälehdet mainitsivat Yhdysvaltain suurlähetystön harjoittamasta Suomen väestöön kohdistuvasta vakoilusta, joka liittyy juurikin tähän samaan asiaan. Koska tätä vakoilutoimintaa on CIA:lla ollut jo Suomessa ennen tätä tulevaa innovaatiokeskusta.
NSA sekä Yhdysvaltain turvallisuuspalvelut toimivat kuten maailmanpoliisin kuuluu, eli pitää täydellistä isoveli valvoo systeemiä yllä maailmanlaajuisesti ja sitä varten Helsingin kaivopuistoon rakentuukin tällä hetkellä CIA:n vakoilukeskus, joka valmistuu vuonna 2014. Se nousee Yhdysvaltain suurlähetystön viereen ja sinne palkataan n. 1600 työntekijää. Eli niin paljon CIA:ta sekä maailmaneliittiä kiinnostaa sekaantua Suomen sisäisiin asioihin. Virallisesti tämä vakoilukeskus tunnetaan vain uutena innovaatiokeskuksena.
Vielä merkille pantavaa on se, että tämä vakoilu-innovaatiokeskus alkaa toimimaan viherfasistisilla linjoilla, kun se on julistanut alkavansa toimimaan Euroopassa ympäristöystävällisten alotteiden tekemiseksi. CIA:lla nyt varmasti löytyy heti ensimmäisenä intressejä lähteä rakentamaan Suomeen suuria tuulivoimaloita.
Ei ollut väliä sillä voittiko Bill Clinton vai Bob Dole presidenttiyden vuonna 1996, seuraukset olisivat olleet samoja. Molemmat miehet pelaavat samassa joukkueessa saman pallokerhon hyväksi. Jokainen joka ei ole joukkuepelaaja poistetaan: ts. presidentti Kennedy,

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qZnFa6ulEuc
JFK’s execution WAS A CIA-groomed assassination!
http://www.youtube.com/watch?v=QR1emEZXDo4 is approximation of what it might have sounded like as CIA-AGENTS: Mack Wallace and other shooters execute JFK for Hoover and LBJ and their cronies Brown, Hunt, Murchison, Richardson, Connally.
CIA http://www.youtube.com/watch?v=169RDIntIuM killed JFK http://www.youtube.com/watch?v=iU83R7rpXQY and L.H. Oswald who was just “a low grade” initiative CIA-agent.
And DO NOT forgetJFK was against centralized banking…(signing legislation against it he’s first day) pretty sure the billionaire bankers, ss = (secret soc.) http://www.youtube.com/watch?v=bWImgbEDEgo (They’re a group of the world’s elite who meet once a year at a luxury hotel and decide how they will run the world. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-JEU6e-R6HQ) wanted him dead!

Informaatiosodassa ensimmäinen uhri on totuus

Käynnissä on laaja informaatiosota, jota johtaa nuo alle 10 sionistisen valtaeliitin kontrolloimat mediakorporaatiot (mm. Reuters, AP, CNN, jne.).
Kuten normaalissakin sodassa ensimmäinen uhri on totuus, niin myös informaatiosodassa on tarkoitus salata totuus ihmisiltä ja kaikki tämä ihmisten kollektiiviseen mieleen syötetty uutistoimistojen pelkopornon tarkoituksena on pitää ihmiset unessa.

Tämä asia mistä jo psykiatrian uudistanut Sigmund Freud puhui, kuinka ihmisiltä löytyisi se jokin kyky, jonka katsottiin olevan vallassa olevalle eliitille hyvin vaarallinen jos se pääsisi laajemmin ihmisillä esiin. Tämä kyseinen asia on juuri se, minkä maailman salainen valtaeliitti on yrittänyt pitää valtaväestöltä salassa, koska se pelkäävät menettävänsä valtansa jos ihmiskunta herää unestaan. Mutta mitään he eivät voi tälle maailmanlaajuiselle solaarisen auringossakin tapahtuvan muutoksen energioille, jotka vaikuttavat koko maa planeetan kollektiiviseen tietoisuus tasoon. Vaikka NATO ruiskuttaa taivaalle lisää kemikaalivana-sontaa ja televisioidensa ääreen nukutettu kansa nukkuu hereillä, kunhan vain on tarpeeksi viihdettä ja pelko porno uutisia pitämässä heidät kollektiivisessa unessa. Niin se ei silti estä sitä, että laajempi tietoisuus taso pääsee saavuttamaan vielä kokonaisen huippunsa ja pimeyden henkivallat (mm. Lucifer) energiat eivät enää kykene vaikuttamaan tämän planeetan ihmisiin.

Henkisellä tasolla käynnissä on vain pimeyden ja valon voimien mittelö. jossa tämän Tellus-planeetankin ihmiset ovat vain näiden kahden henkivallan välikappaleita. Tämä vallankahvassa yhä viimeisillä voimillaan roikkúva pankkiiri-eliitti koostuu laajemmin satanisteista ja heidän jumalansa on langennut henkiolento Lucifer.

Siinä vaiheessa kun tämän planeetan tietoisuus taso on noussut tarpeeksi korkealle, niin valon voimien vaikutus pyyhkäisee materian pimeät voimat pois koko tältä planeetalta. Tämä suuri kultainen aikakausi on jo menossa ja tietoisuuden tasonnousu alkoi nousemaan 2012 vuoden lopulta. Sen jälkeen lukuisia ihmisiä on alkanut herätä tästä kollektiivisesta unesta ja muistamaan oman alkuperänsä, että eivät välttämättä ole näitä planeetta maan alkuperäisiä asukkaita, vaan kuuluvat tähän n. 10 %, joiden sielullinen alkuperän on paljon kauempaa.Mutta siinä missä myös ihmisillä on tietoisuus, niin myös planeetalla on oma tietoisuus ja Suomi kuuluu henkisesti koko maa planeetan henkisesti kehittyneimpiin maihin. 

Suomen lipun sininen risti kuvaa älyn ja tunteen välistä tasapainoa, joka lähtee koko maailmanlaajuisesti täältä. Olkaamme siis esimerkkinä muille maille ja vaikka ensimmäisenä eroaisimme EU:sta ja karkoitettaisiin nämä SUOMI OY AB:n ryöstäjäpankkiirit Europolin etsintäkuulutuksilla. Maanpetturihallintoa ei tänne enää EU eron jälkeen kaivata.  


Ali Bhutto (Pakistan) ja Aldo Moro (Italia).
Tuoreempina tapauksina, amiraali Borda ja William Colby tapettiin myös koska he olivat joko haluttomia tulemaan mukaan salaliittoon Amerikan tuhoamiseksi, eivät tehneet yhteistyötä jossakin ominaisuudessa, tai yrittivät paljastaa/estää valloitusagendan.

Useimmat merkittävät sodat, poliittiset kansannousut, ja taloudelliset lamat/taantumat viimeisen sadan vuoden (tai varhaisempien) ajalta suunniteltiin huolellisesti ja käynnistettiin näiden psykoryhmien juonitteluiden kautta. Ne käsittävät Espanja vs. Amerikka -sodan v. 1898, 1. ja 2. maailmansodan; Suuren Laman (The Great Depression); vuoden 1917 Bolshevikki-vallankumouksen; Natsi-Saksan nousun; Korean sodan; Vietnamin sodan; Neuvostokommunismin ”kaatumisen” vuosina 1989-91; vuoden 1991 Persianlahden sodan; Kosovon sodan; sekä kaksi Irakin sotaa. Jopa Ranskan vallankumous orkestroitiin olemassa olevaksi NWO-elementtien avulla.

Aina vain suurempien rikkauksien, luonnonlähteiden, totaalisen poliittisen vallan, ja kontrollin muiden suhteen hankkiminen ja lujittamien ovat motivoivia voimia jotka ohjaavat NWO-johtajien päätöksiä. Ihmiskärsimyksen määrä ja viattomien elämien menetykset ovat epäasioita näille yksilöille.Paul Warburg, pankkiiri:Meillä tulee olemaan maailmanhallitus piditpä siitä tai et. Ainoa kysymys on, että saadaanko tuo hallitus aikaan valloituksella vai myönnytyksellä.” (17. helmikuuta 1950, kun hän todisti USA:n senaatin edessä). 

Heidän pyrkimyksenään on panna täytäntöön täydellinen ja totaalinen kontrolli jokaisen ihmisen ylle planeetalla ja supistaa dramaattisesti maailman väestöä kahdella kolmasosalla jota ollaan orkestroimassa äärimmäisen voimakkaan ja vaikutusvaltaisen geneettisesti sukua olevien yksilöiden ryhmän taholta (ainakin ylimmissä portaissa) jotka käsittävät monia maailman rikkaimmista ihmisistä, poliittisia huippujohtajia, ja yritysmaailman koleerisia tyyppejä, samoin kuin jäseniä niin kutsutusta Euroopan Mustasta aatelistosta (Black Nobility, jota hallitsee Brittiläinen kruunu (British Crown)), jonka päämäärä on perustaa Yhden-maailman (fasistinen) hallitus, riisuttuna kansallisista ja alueellisista rajoista, joka on kuuliainen heidän agendalleen.Vuonna 1992, Tri. John Coleman julkaisi kirjan Conspirators Hierarchy: The Story of the Committee of 300 (Salaliittolaisten hierarkia: Kertomus 300:n komiteasta). Kiitettävän oppineisuuden ja säntillisen tutkimuksen avulla, Tri. Coleman tunnistaa pelaajat ja selostaa huolellisen seikkaperäisesti Uuden Maailman Järjestyksen agendan maailmanlaajuisesta hallinnasta ja kontrollista. 

Kirjan Conspirators Hierarchysivulla 161, Tri. Coleman summaa tarkasti 300:n komitean tarkoituksen ja päämäärän seuraavasti:  Maailmanhallitus ja yhden yksikön rahajärjestelmä, pysyvien ei-vaaleilla valittujen periytyvien oligarkkien alaisuudessa, jotka itsevalikoituvat heidän joukostaan feodaalijärjestelmän muodossa kuten oli asianlaita keskiajalla. Tässä Yhden-maailman kokonaisuudessa, väestöä tullaan rajaamaan rajoituksilla koskien lasten määrää perhettä kohden, taudeilla, sodilla, nälänhädällä, kunnes 1 miljardi ihmistä, jotka ovat hyödyllisiä johtavalle luokalle, alueilla, jotka tullaan tiukasti ja selkeästi määrittämään, jää jäljelle maailman kokonaisväestönä.


Ei tule olemaan mitään keskiluokkaa, vain johtajia ja palvelijoita. Kaikki lait tullaan yhtenäistämään maailman oikeusjärjestelmän alaisuuteen jossa tuomioistuimet soveltavat samaa yhdistynyttä lakikokoelmaa, jonka tukena on maailmanhallituksen poliisivoimat ja Yhden-maailman yhdistynyt armeija valvoakseen lakeja kaikissa entisissä maissa joissa ei mitään kansallisia rajoja tule olemaan. Järjestelmä tulee lepäämään hyvinvointivaltion perustalla; niitä, jotka ovat kuuliaisia ja nöyristeleviä maailmanhallitukselle, tullaan palkitsemaan välineillä elää; ne, jotka ovat kapinallisia, tullaan yksinkertaisesti näännyttämään kuoliaaksi tai julistetaan lainsuojattomiksi, siten ollen kohteena kenelle tahansa joka haluaa tappaa heidät. Yksityisomisteiset tuliaseet tai minkä tyyppiset aseet tahansa tullaan kieltämään.”


Pelkkä petoksen suuruus ja monimutkainen verkko joka ympäröi yksilöitä ja järjestöjä, jotka ovat osallisena tässä salaliitossa, on mieltä hätkähdyttävää, jopa kaikkein neuvokkaimmille meidän keskuudessa. Suurin osa ihmisistä reagoi epäilyksellä ja skeptisyydellä aihetta kohtaan, epätietoisina siitä että heitä on valmennettu (aivopesty) reagoimaan skeptisyydellä institutionaalisten ja median vaikutusvaltojen toimesta. Kirjailija ja mielen ohjelmointipurkaja Fritz Springmeier (kirja The Top 13 Illuminati Bloodlines


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VL_7nAIa0Cg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nnDLLbseAM0
sanoo, että valtaosa ihmisistä on rakentanut sisäänsä ”liukumäkiä (slides)” jotka tekevät tyhjäksi mielen kriittisen tutkimusprosessin kun tullaan tiettyihin arkaluonteisiin aiheisiin. ”Liukumäet”, Springmeier selostaa, on CIA:n termi valmennustyyppiselle reaktiolle joka kuolettaa henkilön ajattelun ja päättää käsillä olevan aiheen punnitsemisen tai tarkastelun. Esimerkiksi, sanan ”salaliitto” maininta usein koettaa saada liukumäkireaktion monissa ihmisissä.


Se, minkä useimmat ihmiset uskovat olevan ”yleinen mielipide”, on todellisuudessa huolellisesti suunniteltu ja käsikirjoitettu propaganda joka on suunniteltu tuomaan esiin haluttu käyttäytymisreaktio yleisöltä. Yleisen mielipiteen gallupkyselyt suoritetaan todellisuudessa pyrkimyksenä arvioida Uuden Maailman Järjestyksen suunniteltujen ohjelmien yleisön hyväksyntää. Vahva näyttö gallupeissa kertoo heille että ohjelmointi ”tehoaa”, kun taas heikko näyttö kertoo NWO-manipuloijille että heidän täytyy muuttaa tai ”nykäistä” ohjelmointia kunnes haluttu reaktio saadaan aikaan.Albert Pikeja kolme maailmansotaaAlbert Pike sai näyn, jonka hän kuvaili kirjeessä kirjoittaen sen Giuseppe Mazzini’lle, päivätty elokuun 15. päivälle 1871. Tämä kirje hahmottelee graafisesti suunnitelmia kolmelle maailmansodalle jotka nähtiin välttämättöminä tuoda esiin Yhden-maailman Järjestys (One World Order) ja me voimme vain kummastella kuinka tarkasti se on ennustanut tapahtumia, jotka ovat jo toteutuneet.Pike’n kirje Mazzini’lleOn yleisesti uskottu harhakuvitelma että lyhyen aikaa, Albert Pike’n kirje Mazzini’lle oli näytteillä Brittiläisen Museon Kirjastossa Lontoossa, ja että William Guy Carr, entinen tiedustelu-upseeri Kanadan kuninkaallisessa laivastossa, kopioi sen. Brittiläinen Kirjasto on vahvistanut kirjoittaessaan minulle, ettei sellaista dokumenttia ole koskaan ollut heidän hallinnassaan. Lisäksi, Carr’in kirjassa, Satan, Prince of this World (Saatana, tämän maailman ruhtinas), Carr ottaa mukaan seuraavan alaviitteen:Käsikirjoitusten vartija informoi hiljattain kirjailijaa siitä että tätä kirjettä EI ole luetteloitu Brittiläisen Museon Kirjastossa. Tuntuu oudolta että kardinaali Rodriguez’in tiedoilla varustettu mies olisi sanonut että se OLI siellä vuonna 1925.”
Näyttää siltä että Carr sai tietää tästä kirjeestä kardinaali Caro Rodriguez’ilta Chilen Santiagosta, joka kirjoitti kirjan The Mystery of Freemasonry Unveiled (Vapaamuurariuden salat paljastettuna). Tähän päivään mennessä, ei mitään vakuuttavaa todistetta ole olemassa osoittaakseen että tämä kirje oli joskus kirjoitettu. Siitä huolimatta, kirjettä siteerataan laajasti ja on aihe paljolle keskustelulle.


Seuraavat ovat ilmeisesti otteita kirjeestä, osoittaen miten kolme maailmansotaa on suunniteltu useille sukupolville.Ensimmäinen maailmansota täytyy saada aikaan mahdollistaakseen Illuminatin kukistaa tsaarien valta Venäjällä ja tehdä tuosta maasta ateistisen kommunismin linnoitus. Erimielisyyksiä, joita Illuminatin ”agentuuri” (agentit) aiheutti brittiläisen ja saksalaisen imperiumin välille, tultaisiin käyttämään hyväksi lietsomaan tätä sotaa. Sodan lopussa, kommunismi tultaisiin luomaan ja käyttämään sitä hyväksi tuhoamaan muita hallituksia ja heikentämään uskontoja.” [2]


Historian tutkijat tunnustavat että Englannin poliittiset liittolaiset yhdellä puolella ja Saksan liittolaiset toisella puolella, joita muovattiin vuosina 1871-1898 Otto von Bismarck’in, Albert Pike’n salaliittolaiskumppanin, taholta, olivat apuna Ensimmäisen maailmansodan aikaansaamisessa.


Toinen maailmansota täytyy lietsoa käyttämällä hyväksi eroavaisuuksia fasistien ja poliittisten siionistien välillä. Tämä sota täytyy synnyttää niin että natsismi hävitetään ja että poliittinen siionismi olisi tarpeeksi vahva perustamaan itsenäisen Israelin valtion Palestiinaan. Toisen maailmansodan aikana, kansainvälisen kommunismin täytyy tulla riittävän voimakkaaksi horjuttamaan kristikuntaa, jota sitten pidettäisiin kurissa ja hillittäisiin siihen aikaan asti jolloin me tarvitsisimme sitä lopullista sosiaalista luonnonmullistusta varten.” [3]
http://www.youtube.com/watch?v=J3nDbJooPu0


Tämän Toisen maailmansodan jälkeen, kommunismi tehtiin riittävän vahvaksi aloittamaan heikompien hallitusten haltuunotto. Vuonna 1945, Potsdamin konferenssissaTruman’in, Churchill’in, ja Stalin’in välillä, suuri osa Eurooppaa yksinkertaisesti luovutettiin Venäjälle, ja toisella puolella maailmaa, sodan Japanin kanssa jälkimainingit auttoivat pyyhkäisemään kommunismin tulvan Kiinaan.

(Lukijoiden, jotka kiistelevät siitä että termit natsismi ja siionismi eivät olleet tunnettuja vuonna 1871, pitäisi muistaa että Illuminati keksi nämä molemmat liikkeet. Lisäksi, kommunismi ideologiana, ja uutena fraasina, on lähtöisin Ranskasta vallankumouksen ajoilta. Vuonna 1785, Restif pani alulle fraasin neljä vuotta ennen kuin vallankumous puhkesi. Restif’iä ja Babeuf’ia, vuorostaan, vaikutettiin Rousseau’n toimesta – kuten oli asianlaita heistä kaikista kuuluisimman salaliittolaisen, Adam Weishaupt’in, kohdalla.)


Kolmas maailmansota täytyy lietsoa käyttämällä hyväksi erimielisyyksiä, jotka aiheutettiin ”Illuminatin” ”agentuurin” toimesta poliittisten siionistien ja islamilaisen maailman välille. Sota täytyy hoitaa sellaisella tavalla että islam (muslimien arabimaailma) ja poliittinen siionismi (Israelin valtio) molemminpuolisesti tuhoavat toisensa. Samaan aikaan muut kansakunnat, vielä kerran jakautuneina tässä kysymyksessä pakotetaan taistelemaan täydelliseen fyysiseen, moraaliseen, hengelliseen ja taloudelliseen uupumispisteeseen saakka … Me tulemme päästämään irti nihilistit ja ateistit, ja me provosoimme hirmuisen sosiaalisen vedenpaisumuksen joka kaikessa kauheudessaan tulee selvästi osoittamaan kansakunnille absoluuttisen ateismin, julmuuden ja mitä verisimmän kaaoksen alkuperän, tehovaikutuksen. Sitten joka puolella, kansalaiset, pakotettuina puolustamaan itseään maailman vallankumouksellisten vähemmistöä vastaan (vrt. antikapitalistinen Occupy Wall Street -liike, Suom. huom.), tulevat perin pohjin hävittämään nuo sivilisaation tuhoajat, ja suuri joukko, kristinuskoon pettyneitä, joiden deistisethenget tulevat tuosta hetkestä lähtien olemaan ilman kompassia tai suuntaa, huolissaan ihanteen vuoksi, mutta ilman tietämystä missä suorittaa sen palvontaa, tulee vastaanottamaan todellisen valon universaalin manifestaation kautta Luciferin puhtaasta opista, viimeinkin esitettynä julkisessa näkymässä. Tämä manifestaatio tulee olemaan seurausta yleisestä taantumuksellisesta liikkeestä joka seuraa kristinuskon ja ateismin hävitystä, molemmat voitettu ja tuhottu samaan aikaan.” [4]
Syyskuun 11. päivän 2001 USA:n tekemien "terrori-iskujensa" lähtien, maailmantapahtumat, ja erityisesti Lähi-Idässä, osoittavat kasvavaa levottomuutta ja epävakaisuutta modernin siionismin ja arabimaailman kesken.


 Tämä on täysin linjassa vaatimuksen Kolmannesta maailmansodasta kanssa joka on määrä käydä näiden kahden, ja heidän liittolaistensa molemmin puolin välillä. Tämä Kolmas maailmansota on yhä tulossa oleva, ja viimeaikaiset tapahtumat osoittavat meille, ettei se ole kaukana matkan päässä.


Nämä ovat, minä uskon, suunnitellun Kolmannen maailmansodan vaiheet:
 • PreludiTapahtumat jotka johtavat WWIII:n alkuun, käsittäen syyskuun 11. päivän 2001 iskut. 

 • Näytös 1Lähi-Itä. Laajalle ulottuva konflikti viedäkseen koko alueen sodan liekkeihin, mahdollisesti Iranin tai militanttien Pakistanissa laukaisemana jotka käyttävät Pohjois-Koreasta hankittuja ydinaseita. Ensimmäinen näyttämö tässä Näytöksessä on USA:n Irakin invaasio maaliskuun 20. päivänä 2003. [Nyt se on virallisesti päättynyt (31.12.2011) ja uusi sota voi alkaa. Suom. huom.]
 • Näytös 2Israel sodassa – sen arabinaapureita, mahdollisesti Palestiinaa vastaan. Palestiinan valtio tullaan perustamaan, niin että kaikki israelilaiset erotetaan palestiinalaisista (kuulostele mainintaa 7-vuotisesta sopimuksesta jonka maailmanjohtaja – luultavasti Bush – vahvistaa), vain Israelin hyväksi joka häijysti hyökkää Palestiinaa vastaan pian sen jälkeen. [Ks. Obadjan kirja ja Edomin tuho, Suom. huom.]
 • Näytös 3Kaukoitä – ”Hiuksia nostattava yhteenotto joka uhkaa ihmiskunnan olemassaoloa” – Peter Lemesurier, kirjan The Armageddon Scriptkirjoittaja, s. 223, kirjoitettu v. 1981. Sisältää Kiinan tunkeutumisen Taiwaniin ja ydinräjähdyksen Korean niemimaalla.
 • Näytös 4Niin ankara luottamuksen kuluminen ’Järjestelmässä’, että kansalaiset tulevat paniikissa luopumaan vapauksista ja liittovaltion perustuslaillisesta muodosta. Suunnitelma vaatii USA:n Perustuslain purkamista, joka käynnistetään tarpeeksi merkittävällä ’terroristi’-hyökkäyksellä (ns. False-Flag -isku eli valeterrori-isku, Suom. huom.). Lopullinen tarkoitus on esitellä globaali hallitus ja Yhden-maailman uskonto.
 • Näytös 5USA:n romahdus, sekä muiden läntisten talouksien ja moraalikäsitysten romahtaminen.
 • Näytös 6Merkittävä väestön supistaminen käyttäen hyväksi luonnon- ja keinotekoisia onnettomuuksia.
 • Esirippu. Kuka voi kertoa kuinka tämä sota tulee päättymään?

Sekä Raamatun profetia että Illuminatin suunnitelma toteaa että Israel on avain. Kolmannen maailmansodan suunnitellaan alkavan silloin kun Israel ryhtyy sotaan sen arabivihollisia vastaan. Sitten, ja vain silloin, alkavat kaikki muut elementit ilmaantua ja ne tekevät niin nopeassa sarjassa. Suunnitelman on määrä saada yksi katastrofi seuraamaan toista niin nopeassa tahdissa että, ennen kuin ihmiset kykenevät henkisesti ja emotionaalisesti käsittelemään yhtä katastrofaalista uutistapahtumaa, niin heitä tullaan iskemään toisella. On myös täsmällistä sanoa, että ennen sitä kun KAIKKI palaset WW3:lle ovat paikoillaan, suunnitelmaa ei aloiteta. [Liittyyköhän tähän myös Kristuksen morsiusseurakunnan ylösotto pois sodan jaloista (Ilm. 3:10)?! Suom. huom.]

Samalla kun olisi naiivia ehdottaa erityistä aikarajaa tapahtumille jotka johtavat sotaan ja käsittävät WW3:n, me tiedämme että suunnitelmat WW3:lle ovat hyvin edistyneitä, ja meidän johtajamme, jotka ovat mukana tässä salaisessa suunnitelmassa, odottavat vain oikeaa signaalia ennen kuin suursota alkaa.
Me olemme valmistautumisen viimeisissä vaiheissa globalisoimaan maailma niin että vapaamuurarillinen New Age -kristus (Antikristus) voi ilmestyä vastaanottamaan kaiken poliittisen ja taloudellisen vallan maailman johtajilta. Tämä on Illuminatin suunnitelma ja Raamatun profetia (Ilmestyskirja 17:12-17).

 
Peter Lemesurier’in, kirjan The Armageddon Scriptkirjoittajan, sanoilla:Heidän käsikirjoituksensa on nyt valmis, riippuvainen vain viimeisten minuuttien editoinnista ja lavaohjauksista. Näyttämö itse, vaikkakin toistaiseksi pimeydessä, on lähes valmiina. Alhaalla montussa, maanalainen orkesteri on jo virittäytymässä. Viime hetken sivuosarooleja ollaan vieläkin täyttämässä. Valtaosa päänäyttelijöistä, joku pitää mahdollisena, on jo paneutunut rooliinsa. Pian heille tulee aika saapua näyttämölle, valmiina kun esirippu nostetaan. Ajankohta toiminnalle saakoon tulla.”


Alaviitteet
1. Lady Queensborough: Occult Theocracy, pp. 208-209.


2, 3, 4. Cmdr. William Guy Carr: Quoted in Satan: Prince of This World.  
Manhattanin ylellisestä asunnostaan Henry Kissinger, joka kuuluu esim. seuraaviin ryhmiin:  • Bilderberg Group
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q-r4DGx04gI
Bilderberg ryhmä koostuu n. 130:stä vaikutusvaltaisesta henkilöstä: mm. David Rockefeller,  Henry Kissinger jne., joista lähes kaikki  ovat ovat talouselämän, median tai politiikan vaikuttajia. Syystäkös media ei näistä salamiiteistä kerro mitään eteenpäin. 90-luvun lopulla mediassa vaan alettiin kertomaan että "Bilderberg-ryhmä kokoontui salaisesti Turkissa kesäkuun se ja se päivä" ja siihen on jäänyt siitä uutisointi.


 

Suomesta tuon salaisen ryhmän arvovaltaisin kunniajäsen on ollut Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila.
 Näissä kokouksissa on myös käynyt nykyinen Suomen ulkoministeri Alexander Stubb.Suomalaisia kokouksiin osallistuneita ovat ainakin seuraavat:
* Krister Ahlström (1994)
* Esko Aho (1994)
* Martti Ahtisaari (1994, 1995, 1996)
* Antti Blåfield (2008)
* Georg Ehrnrooth (1994)
* Aatos Erkko (1994)
* Jukka Harmaja (1995)
* Eero Heinäluoma (2006)
* Olli-Pekka Heinonen (2001)
* Seppo Honkapohja (2008)
* Sirkka Hämäläinen (1994)
* Jaakko Ihamuotila (1994)
* Jaakko Iloniemi (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)
* Max Jakobson (1994)
* Atte Jääskeläinen (2007)
* Jyrki Katainen (2007)
* Sixten Korkman (2006)
* Olli Kivinen (2003)
* Jarl Köhler (1992, 1993, 1994)
* Johannes Koroma (1993)
* Paula Lehtomäki (2004)
* Paavo Lipponen (1998, 2000, 2001, 2003, 2004)
* Björn Mattsson (1995)
* Sauli Niinistö (1997)
* Johan Nykopp (1964)
* Jorma Ollila (1994-2008)
* Ulf Sundqvist (1992)
* Christoffer Taxell (2002)
* Teija Tiilikainen (2002, 2007)
* Björn Wahlroos (2003)
* Matti Vanhala (1999)
* Pentti Vartia (1999)
* Gerhard Wendt (1994)
* Janne Virkkunen (1998, 2001)
* Pertti Voutilainen (1995)
* Raimo Väyrynen (2008)
jne.
 • Bohemian Club


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FpKdSvwYsrE

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vrXgLhkv21Y
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x-CrNlilZho
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wCbKUd1sTiU
on antanut rohkean ja ujostelemattoman ennusteen koskien koko maailmaa ja erityisesti Lähi-itää.

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ugt_TVu05nkHenry Kissinger:

USA taistelee Kiinaa ja Venäjää vastaan ja lopullinen niitti arkkuun on Iran, jonka tuho tietenkin on Israelin päätavoite.
Olemme antaneet Kiinan vahvistaa sotilaallista mahtiaan ja Venäjän vapautua kommunismistaan antaaksemme heille väärän uskon rohkeuteensa, joka tulee tuhoamaan heidät. Olemme kuin tarkka-ampuja, joka odottaa moukan tarttumista aseeseen ja kun hän tarttuu niin siten se on: bang-bang.
Edessä oleva sota tulee olemaan vaikea ja raskas ja vain supervalta voi voittaa ja se tarkoittaa: meidän väkemme. Juuri siksi EU kiirehtii luomaan itsestään supervaltaa (liittovaltiota) koska se tietää, mitä on tehtävä säilyäkseen. Heidän kiireensä kertoo, että he ymmärtävät yskän.
Oi kuinka olenkaan unelmoinut tästä ihanasta hetkestä!”
Kontrolloi öljyn saanti niin kontrolloit kansaa: kontrolloi ruuan saanti niin kontrolloit ihmisiä! ” (Kissingerin neuvo vuosien takaa esimiehilleen.)
Kissinger lisäsi vielä:
Jos olet tavallinen ihminen niin kannattaa paeta maalle ja rakentaa oma farmi mutta sinun pitää ottaa ase mukaan koska nälkäisten laumat vaanivat. Myös eliitin tulee olla varovainen samoista syistä vaikka heillä onkin turvasatamansa koska sitäkään ei jätetä rauhaan.”
Muutaman minuutin huilattuaan ja ajatuksia kootakseen Kissinger jatkaa:
Me käskimme armeijan valloittaa Lähi-idän 7 maata ja niiden luonnonvarat ja se on työ on jo melkein tehty. Vain tämä ’ponnahduslauta’ (lopullinen ratkaisu?) Iran on vielä valloittamatta.
Kuinka kauan voivat Kiina ja Venäjä katsoa vierestä kun putsaamme kaiken? Kun Venäjän Karhu ja Kiinan Sirppi heräävät unestaan silloin Israelin on iskettävä ja tapettava niin paljon arabeja kuin suinkin ja kun kaikki menee hyvin, puolet Lähi-itää on sen hallussa.
Nuoremme on treenattu hyvin sotapelien kautta… heistä on ohjelmoitu hyviä sotilaita, hyvää tykinruokaa ja he tottelevat käskyä kun pitää tappaa ’ryssiä’ ja ’vinosilmiä’.
Tuhkasta nousee uusi maailma, meidän supermaailmamme, jota hallitsee yksi supervalta ja maailmanhallitus. Muistakaa: meillä on parhaat aseet ja me toimitamme niitä vasalleillemme.”Tähän haastattelu päättyi… toimittajaa pyydettiin poistumaan.
Näin darvinilaista puhetta saa harvoin kuulla.
Tämän siis esitti entinen ’viisas valtiomies’,  Nobelin rauhan palkinnolla* 1973 terästetty darvinilainen.
Ei voi muuta kuin todeta, että itse saatana siinä tuntui puhuvan.


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LacBpeZbhzI
Maailman 13 ökyrikasta sukua on yrittänyt tehdä kaikkensa, jotta III-maailmasota saataisiin nyt alkamaan. Nämä 13 maailman rikkainta sukua omistavat myös maailman suurimmasta 147:stä suuryrityksestä (korporaatiot) lähes kaiken.


Syy tähän miksi III-maailmansota yritetään sytyttää nyt hinnalla millä hyvänsä johtuu siitä, että näiden rikollisten korporaatioiden globaali toiminta on ajautumassa lopulliseen konkursiin ja maailmansota takaisi heille taloudellisen voiton: esim. David Rockefeller (s. 12. kesäkuuta 1915) Maailman rikkaimman suvun (Rockefeller) nykyinen patriarka, sekä Bilderberg-ryhmän perustajajäseniä on ollut jokaisessa kokouksessa vuodesta 1954 lähtien ja istuu Bilderbergiä ohjaavassa ryhmässä. Rockefellerien suku on maailman vaikutusvaltaisimpia tahoja maailmanpsykosakin taholla. David Rockefeller istuu myös samalla trilateraalisen komission (trilateral comission), sekä kolmensadan miehen komitean (committee of 300) johdossa ja on Council for Foreign Relationsin perustajajäsen.


Kissinger povaa ydinsotaa Iranissa: 'ihmiskunnan käännekohta näkyvissä'!!! 


 

Mies lukemattomien lännen strategioiden ja ajatushautomoiden takana, entinen USA:n ulkoministeri Henry Kissinger, osallistui Sveitsissä järjestettyyn psykosakin kokoukseen Davosissa ja kertoi odottavansa "nähtävissä olevassa tulevaisuudessa" kriisin Iranissa johtavan ydinsotaan (!) ja samalla koko ihmiskunnan käännekohtaan. Asiasta uutisoi BBC. (=British Brainwashing Company.)


"Alueella on muodostunut tilanne, nykyinen ja kaikkein kiireisin aihe ydinaseiden leviämisestä. Jo 15 vuotta YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenmaat ovat julistaneet ydinasein varustetun Iranin olevan mahdotonta hyväksyä, mutta se on lähestynyt," Kissinger sanoi.


 
Hänen mukaansa "hallitusten tulee päättää miten reagoida tai kohdata seuraukset sille, ettei reagoida... muutamassa vuodessa".
"Mutta Iranin ydinaseesta ei ole todisteita!"
Tunnetun Henry Kissingerin sanoilla ja "povaamisella" on painoarvoa. Hän on vaatinut ennenkin, että lännen tulisi ottaa käyttöönsä sotilaskeinot estääkseen Irania saavuttamasta ydinasetta. Mutta onko väitöksellä "Iranin ydinaseuhasta" mitään perustetta? Vai onko niin, että länsi ja Israel ovat hyökkäämässä Iraniin ydinasein - syyttäen vihollista sellaisesta aikomuksesta?
- USA:n puolustusministeri Leon Panetta myönsi, ettei mitään todisteita Iranin ydinaseohjelmasta ole olemassakaan. (1.8.2012, VOA)
- Vuonna 2012 kaikki 16 Yhdysvaltain tiedustelupalvelua tulivat siihen johtopäätökseen, ettei Iranilla ole ydinaseohjelmaa. Näin on ollut jo vuodesta 2007 lähtien. (NY Times 24.2.2012)
- Ajatushautomo US Institute of peace totesi raportissaan vuonna 2011, että Iranin ydinohjelma edistyy hitaasti ja kokee vastoinkäymisiä kulkiessaan kohti tavoitettaan. (USIP 18.1.2011)
- Atomijärjestö IAEA:n vuoden 2012 raportin mukaan Iranilla on ainoastaan 20% uraanirikasteita, jotka soveltuvat siviilitarkoitukseen, mutta ovat kaukana 90% tasosta, joka on aseisiin vaadittava uraanirikaste. (RIA Novosti 10.1.2012)
- Venäjän hallinto on useaan otteeseen sanonut, ettei Iranin ydinaseohjelmasta ole mitään todisteita. Myös Kiina on antanut samankaltaisia lausuntoja. (mm. VOR 6.9.2012) Venäjä ja Kiina ovat kieltäytyneet kaikista uusista pakotteista Irania vastaan jo vuosien ajan.
- Irania tuomitsevat raportit IAEA:ssa on todettu myös laitoksen virkailijoiden toimesta ei tieteellisesti vaan poliittisesti luoduiksi asiakirjoiksi.
Israel on suunnitellut Iranin vastaisia pommitusoperaatioita jo vuosia. Vuonna 2012 laaditun ISIS-strategiaraportin mukaan strategisia Iranin vastaisia toimia suositellaan yleisesti. Israelin hyökkäyssuunnitelmia on paljastettu pitkin vuotta 2012. CSIS-raportti vuonna 2012 meni kaikkein pisimmälle ja esittelee ennaltaehkäisevänä mahdollisuutena myös ydinaseiden käytön Irania vastaan. Tehkää omat johtopäätöksenne.
(*Nobelin rauhanpalkinto on palkinto, joka lahjoitetaan joka vuosi N00bille henkilölle, joka on Norjan Nobel-komitean mukaan tehnyt kaikkensa ylläpitääkseen rauhaa maailmassa, esimerkiksi tappamalla, murhaamalla ihmisiä, jotka olisivat voineet rikkoa rauhan.
Nobelin rauhanpalkinnossa tulee muutakin kuin kunniaa ja matka Tukholmaan. Lisäksi tulee puhelinsoitto keskellä yötä Tukholmasta sekä päälle sievoinen rahapalkinto. Rahaa. Eipä ihme, että niin moni tavoittelee tuota palkintoa.
Nobelin rauhanpalkinto jaetaan Nobel-säätiön varoista. Säätiön perusti ruotsalainen ruudinkeksijä Alfred Nobel, joka huolestui ennen kuolemaansa maineestaan jälkipolvien silmissä, joskin on epätodennäköistä, että monikaan enää nykyään muistaisi hänen yökastelutaipumustaan. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että rauhanpalkinto on pelkkiä verirahoja, joilla Nobel osti omantuntonsa – ja vuodenvaatteensa – puhtaiksi.
Nobelin rauhanpalkinnon kriteerit ovat ankarat. Palkinto annetaan mielellään aina jollekin ökyrikkaalle, nehän sitä rahaa osaavat käyttää itsekkäästi muutenkin.)

Pimeintä keskiaikaa voidaan ajatella kirkkaaksi auringon valoksi verrattuna siihen pimeyteen, mikä on tulossa NWO:n kautta ihmiskunnalle.


 TV on eliitin tärkein massojenhallintavälineTelevisio on yhä eliitin tärkein työkalu pitää ihmiset kollektiivisessa unessa. Sillä saadaan katsoja riippuvaiseksi päivittäisistä sarjoista sekä propaganda -uutisista. Mutta siina vaiheessa kun katsoja on tullut näkemästään riippuvaiseksi, niin hän ei huomaa sitä, että hän ei enää katso tv:stä ohjelmaa. Vaan hänestä tulee itse osa ohjelmaa, jolloin itse mielenohjelmointi on tapahtunut.


On tutkittu että keskiverto televisionkatsoja ei kykene muodostamaan juurikaan omia ajatuksia, vaan hänen ajatuksensa ovat peräisin tv:stä. Näin ollen tämän olohuoneeseen sijoitetun laatikon alitajuntaan vaikuttava teho on valtava, jos katsojan mieli ei ole herännyt.
Television, elokuvateollisuuden sekä videopelien (PC, playstation jne.) valtaväestöön kohdistetulla mielenohjelmoinnilla on aina syvempi poliittinen motiivi, joita ovat mm.

- Katsojan mieli ohjelmoidaan pysymään kollektiiisessa unessa,  jolloin hän ei vieläkään kyseenalaista ulkoisia auktoriteetteja

- Väkivaltaviihde on tehokas keino hallita erityisesti nuoren kohderyhmän 15-35 vuotiaiden kollektiivista mieltä

- Uutispropaganda ei kerro koskaan asioiden todellisia syitä, jolloin saadaan manipuloitua kohderyhmä pelolla

-  Pornoteollisuus tuodaan osaksi viihdeteollisuutta ja erityisesti miehet addiktiodaan tällä 

- TV ja elokuvaviihteeseen lisätään niin paljon aistiärsykkeitä, että katsoja ei enää kykene keskittymään mihinkään ja alkaa muodostaa näitä ärsykkeitä myös arkielämässäänIhmisen mieli toimii kuin sähkön virtapiiri ja tämä on hyvin tiedossa heillä, jotka ovat tämän tv:stä tulevan sonnan takana. Siksi tämä asia ollaan salattu visusti, kuinka ihminen on yksilö ja pystyy luomaan oman todellisuutensa ja muuttamaan sitä joka hetki. 

Mutta kun meillä on nämä televisiot, niin silloin sen katsoja ei muutakaan tietoisuuttaan, vaan sen tekee televisio heidän puolestaan ja tämä juuri on vaarallista kehitystä. Koska silloin television katsoja ei tiedosta, että hänen tietoisuuttaan muunnetaan, hänen sitä huomaamatta. 

Totuus kun on, että sinä luot oman todellisuutesi ja se voi olla negatiivisella tai positiivisella sähkövarauksella toteutettu tietoisuus ja jos katsoo vaikka lännen tietotoimistojen tuottamia uutisia, niin lähes kaikki ovat negatiivisia. Koska niillä haetaan negatiivisuutta ja halutaan tarkoituksellisesti pelolla hallita suurta kohderyhmää. 

Kuten Suomen puolustusvoimien sotatieteiden tohtori Saara Jantunen totesi äsken tuolla ulkoasiainministeriön järjestämässä informaatiosotaa käsitelleessä tilaisuudessa, kuinka näiden psykologisten psyop -operaatioiden tarkoituksena on muokata ihmisten käyttäytymistä.Informaatiosota on kuitenkin käynnissä Suomen sisällä ja  pelkät Iltalehden ja Iltasanomien lehtiständit toimivat sionistisen propagandan lähettämöinä. Sitten kun yli miljoona suomalaista kävelee päivittäin tuolla ja lukee näitä valheita, eikä kynene kyseenalaistamaan näitä median alitajuntaan syöttämiä valheita. Niin näin Suomen kansan kollektiivista mieltä hallitaan päivittäin ja tätä eliitti nimittää informaatiosodankäynniksi. 

Eliitille kuitenkin se informaatiosodankäynti on vakava asia, jota he eivät kykene hallitsemaan ja se on totuuden leviäminen. 

Totuutta ei saisi eliitin mukaan levittää, koska silloin eliitin rahoittaman sionistisen propagandan myynti ja arvo heikkenee. Samalla internet ja sosiaalinen media on osoittautunut varteenotettavaksi kilpailijaksi sionistien hallinnoimalle valtamedialle ja syystäkös Suomenkin media on nyt hyökkäämässä sosiaalisessa mediassa poliittisesti heränneiden kimppuun provosoimalla heitä mm. Venäjän trolleiksi. 

Koska tämän polittisiin toisinajattelijoihin kohdistetun agression takana on Viron oma trollikeskus, jossa YLE:n toimittajat saivat salaisen kutsun. Tuolla Tallinnassa sijaitsevassa informaatiosotakeskuksessa toimittajat ohjeistettiin aloittamaan kansallinen mustamaalauskampanja Suomen sosiaalisessa toimivia internet -aktiiveja vastaan.


1 kommentti:


 1. tarjoa apua
  hyvää huomenta,
  Ensinnäkin, sinun kannattaa olla varovainen tarjoukset verkon ja
  hälytykset. Koska yli 90% quest'avvisi ovat vilpillisiä.
  Nykyään on enemmän ja enemmän petoksia. Halusin lainata
  Rahaa, lähettämisen jälkeen ilmoituksen, joka päivä saan enemmän kuin
  25 viestiä mitään huijauksia pyytää rahaa!
  Kansiot kulut. Se poistaa hänen sanomaansa, mutta jonain päivänä
  vaipui nimetty henkilö leonido Verona, ajattelin hän teki
  Jopa puolue roistoja verkon, mutta yllätyksekseni
  toinen on erilainen, antoi minulle lainan € 400.000
  joiden osuus 2% palauteta lukuisia kertoja
  haluavat. Nyt vahvistaa sen, ja jos käy niin, että olet etsimässä lainojen
  yhteyttä sähköpostitse. Tässä on hänen email:

  fredialaila@gmail.com

  Huom vakuuttaa heidät ja vannon vain maksaa rekisteröintimaksu ja sopimus takaisin varojaan.

  VastaaPoista